Zkouška odborné způsobilosti - informace

Datum: 3.11.2014  Kategorie: Články 
Dne 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění legislativa v
souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Částí dvanáctou, článkem XVIII
citovaného zákona byla provedena i novela živnostenského zákona. Nově zařazené ustanovení
§ 6a se zabývá rozsahem činností zařazených do dvou nových koncesovaných živností
"Ostraha majetku a osob" a "Služby soukromých detektivů" a speciální právní úpravou
stanovící kritéria bezúhonnosti pro provozování uvedených koncesovaných živností.

Citace zákona č. 274/2008 Sb., část jedenáctá, článek XVII, § 31a):
(1) Podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo služby
soukromých detektivů je povinen zajistit, aby tyto činnosti vykonávali zaměstnanci odborně a
zdravotně způsobilí.
(2) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou podmínky pro získávání odborné způsobilosti
podle § 7 odst. 6 a a § 27 odst. 1 pro živnosti uvedené v § 6a odst. 1 a 2, způsob provádění a
obsahovou náplň zkoušky, kterou lze prokázat odbornou způsobilost.

Činnost ostrahy majetku a osob a činnost služby soukromého detektiva je v České republice
regulovaným povoláním
, pro jehož provozování je potřebné živnostenské oprávnění pro
koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“, případně „Služby soukromých detektivů“,
dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, spadající do působnosti
Ministerstva průmyslu a obchodu. Uchazeči o koncesi (podnikatelé, kteří již předmětné
živnosti provozují) musí splnit požadavky na odbornou způsobilost v souladu s přílohou č. 3
živnostenského zákona. Podnikatel musí rovněž zajistit, aby tyto činnosti vykonávaly pouze
osoby (zaměstnanci) splňující podmínky odborné způsobilosti stanovené v příloze č. 5
živnostenského zákona.


Nesplňuje v případě, že:
  • uchazeč o koncesi pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromýchdetektivů“ (podnikatel již provozující tyto živnosti) nesplňuje dosaženým vzděláním podmínky odborné a jiné zvláštní způsobilosti definované v příloze č. 3 živnostenského zákona,
  • zaměstnanec držitele koncese pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých detektivů“ nesplňuje dosaženým vzděláním podmínky odborné a jiné zvláštní způsobilosti definované v příloze č. 5 živnostenského zákona, může absenci vzdělání nahradit tím, že živnostenskému úřadu předloží osvědčení o odborné způsobilosti vydané s platností na 5 let oprávněným zařízením (podnikatel, který získal živnostenské oprávnění pro předmětné živnosti před 31.12. 2008 tak musí za svoji osobu učinit do konce roku 2011, za zaměstnance pak do konce roku 2011). Osvědčen í o odborné způsobilosti mu bude vydáno po úspěšném vykonání zkoušky s obsahovou náplní stanovenou v kvalifikačních a hodnotících standardech pro dílčí kvalifikaci „strážný“ (živnost „Ostraha majetku a osob“) nebo dílčí kvalifikaci „detektiv koncipient“ (živnost „Služby soukromých detektivů“) dle vyhlášky č. 16/2009 Sb. Zkouška odborné způsobilosti se, v souladu s vyhláškou č. 16/2009 Sb., koná před autorizovanou osobou, která získala autorizaci dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a zároveň je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Přílohy ke stažení:
  • Příprava k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu dílčí kvalifikace strážný, nebo detektiv koncipient Databáze regulovaných povolání 

Dokumenty ke stažení:

Přílohy:
PŘIHLÁŠKA ke zkoušce ověřující dosažení dílčí kvalifikace, 43 kB
Otázky test strážný 2010, 109 kB
Přípravný kurz k získání odborné způsobilosti pro výkon činnosti fyzické ostrahy 2011, 474 kB
Individualni Přihláška 2011, 44 kB

Související články


Komentáře

Zlata Vostrá | 10.1.2012 20:13
Prosím,mohli byste mi sdělit, zda musim vykonat Zkoušky odborné způsobilosti pro výkon činnosti fyz.ostrahy, když mám opracováno skoro 10 let u Policie a mám Praporčickou školu s maturitou. Děkuji předem za Vaši rychlou odpověď.

Pavel Hanzelín | 15.1.2012 09:03
Dobrý den, já osobně si myslím, že vaše vzdělání přesahuje požadavky a úroveň zkoušky pro strážné a detektivy koncipienty. Tahle otázka je spíše pro ty co zkoušky řeší. Ale jinak je to takto: Vyhláška MV 16/2009 sb.(vyhláška Ministerstva vnitra) ustanovuje a upravuje podmínky pro získávání odborné spůsbilosti bezpečnostních agentur, bezpečnostních služeb. Platnost je od 8.1.2009. Je stanoven způsob vykonávání zkoušky o odborné způsobilosti osoby vykonávající služby: ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů. Je nařízeno § 1 zákona 274/2008 sbírky vykonat písemnou zkoušku. Zkoušku vede osoba oprávněná, podle zákona 274/2008 sbírky (předpis upravující uznávání výsledků vzdělávání). Tato osoba musí být uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o zaměstancích. Stává se tím autorizovanou osobou pro vzdělávání bezpečnostních pracovníků. Můj osobní názor je, že Vás klidně naše zabedněná legislativa pošle ke zkoužce, jelikož si nebudou vědět rady co s Vámi a jak vyřešit Vaší situaci i když takových jako jste Vy bude podle mě stále přibývat, jelikož PČR se stále zmenšuje.

Jana | 31.1.2012 21:03
Mám dotaz jak je to s úhradou Zkoušek odborné způsobilosti.Když jsme dělali letos tyto zkoušky BA nám strhla z jedné výplaty 3000 Kč.A Certifikát jsme dodneška do ruky nedostali. Protože mám zkušenost, že jiné firmy, peníze za Zkoušky zaměstnancům nestrhávají, zajímal by mne zákon nebo vyhláška, která toto určuje. Mně se to zdá přinejmenším zvláštní ,protože že tyto zkoušky vyžaduje firma, tak by to snad mělo být na náklady této firmy.Prosím o vysvětlení.

admin | 1.2.2012 09:56
Dobrý den, začnu tím, že jsem tyto zákony a zkoušky nepřipravoval a myslím, že informace jsou v přílohách a odkazech, chce to asi pročíst a pak budete vědět více o tom co určuje zákon. Nic méně bych se na věc podíval ze dvou úhlů a to z pohledu zaměstnance a pak i z pohledu zaměstnavatele. Podotýkám, že já jako administrátor tohoto webu jsem nezúčastněná a naprosto neovlivněná osoba.

Z pohledu zaměstnance je to asi takto: pracuji u bezpečnostní agentury a zákon určuje abych ty zkoušky měl, tak ať je majitel bezpečnostní agentury zaplatí a zařídí abych je mohl udělat a v době kdy je budu dělat a připravovat se na ně (semináře a přednášky) by mě měl platit alespoň průměrnou mzdu. Po úspěšném absolvování zkoušky bych pak měl dostat potvrzení "certifikát" o úspěšném vykonání zkoušky na strážného, případně detektiva koncipienta. Tento si nechá bezpečnostní agentura, jelikož mně zkoušky zaplatila. Nebo si s tím certifikátem klidně můžu odejít kam chci k jiné bezpečnostní agentuře pokud si zaplatím zkoušku a certifikát bych měl mít u sebe. Nebo pokud to za mě zaplatí, tak budu dělat jen u nich a kdybych odešel, budu dělat u jiné agentury znovu zkoušky.

Z pohledu zaměstnavatele bych na to koukal takto: Jsou to zkoušky pro zaměstnance a nevím jak dlouho pro mě ten zaměstnanec bude pracovat po vykonání zkoušky, tak proč bych mu to měl platit? Já mu to zaplatím a on hned uteče k jiné agentuře... Pokud mu to zaplatím, tak si certifikát nechám, jednak aby ho někde zaměstnanec neztratil a hlavně aby s ním neutekl, jelikož 100 zaměstnanců x 3000,- je 300.000,- a když polovina uteče, tak budu vydělávat jen na ty zkoušky, aby jim je mohl stále dokola při náboru nových zaměstnanců platit.

Teď mě ještě napadl pohled třetí:
Jsou to zkoušky pro zaměstnance, který chce pracovat u bezpečnostní agentury a je to jeho věc (něco jako řidičák) chceš dělat taxikáře, platí nějaká taxikářská firma zaměstnancům řidičáky a školení řidičů...? Myslím že ne. Prostě ty zkoušky by si měl zaměstnanec bezpečnostní agentury zaplatit sám a vlastnit, mít u sebe ten certifikát, dělat si s ním co chce a chodit s ním kam chce. Zkoušky si zařídit ve svém volnu. Tohle by mělo jít úplně mimo zaměstnavatele. Je to jasně věc, kterou musí splňovat zaměstnanec a chce to stát, je to zákonem dané. Myslím, že je to jasné.

Ohledně toho jak to chodí v této bezpečnostní agentuře ALWAS MATY security s.r.o.
Každý zaměstnanec si zkoušku zaplatí sám a po úspěšném vykonání obdrží do ruky certifikát, potvrzení o vykonané zkoušce. S tím si může dělat co chce a odejít s ním kam chce a kdy chce.

TOMY | 1.2.2012 21:33
Pokud vím, tak AlWAS MATY zařídí zkoušky zaměstnancům akreditovanými zkoušejícími. A strážné podporuje tím, že proplacení zkoušek mu strhává v malých částkách ze mzdy. Certifikát je ale majetkem strážných. Při předčasném ukončení pracovního poměru ve firmě zaplatí celou zbývající částku jednorázově a může jít kam chce.

Jaromír Olexa | 7.3.2012 12:39 | j.olexa@seznam.cz
Tak jako p. Zlata Vostrá i já mám odslouženo u PČR 29 let , jsem zaměstnán u bezpečnostní agentury a proto reaguji ne jeji příspěvek.
V zadání otázek, které koncipoval ústřední orgán Ministerstva vnitra ČR ke Zkouškám odborné způsobilosti pro školení II. stupně je otázka č. 79 tohoto znění:
Výkon činnosti ostrahy majetku a osob může vykonávat zaměstnanec, který má minimální vzdělání-správná odpověď je:
- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním, nebo právním, nebo obdobném, nebo osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost.

Myslím si. že my jako bývalí policisté s dlouholetou bezpečnostní praxí toto splňujeme bezezbytku a zkoušky II. stupně dělat nemusíme. To je můj osobní názor.

Antonín Zapletal | 26.4.2012 01:11
Mám u Policie ČR včetně služby u bývalé SNB-veřejná bezpečnost celkem 37 let,mám ukončené i vysokoškolské vzdělání VŠ SNB Praha,v oboru právo musím dělat dílčí zkoušky Strážný,rád bych se to dozvěděl,děkuji

admin | 26.4.2012 08:53
Dobrý den, podle informací, které mám je policejní vysokoškolský diplom nahrazujícím a proto si myslím, že zkoušky dělat nemusíte.

Tichý Miroslav | 5.6.2012 06:18
Dobrý den ,prosím vás chtěl jsem se zeptat zda je možné si udělat dílčí kvalifikaci Detektiv koncipient pokud už mám dílčí kvalifikaci strážného,mám pouze základní školu ale v oboru již nějakou dobu pracuji a chci se i nadále vzdělávat a zdokonalovat v této profesi,nastoupení kvůli tomuto na dálkovou střední školu (5leté studium je v mém věku nepřípustné ) děkuji Tichý

admin | 5.6.2012 08:43
Dobrý den, tohle je trochu složitější, já osobně si myslím, že by tam neměla být překážka, více informací se asi dozvíte přímo ze zákona, který toto upravuje a řeší, když tak si stáhněte dokument u nás na stránkách a pročtěte, případně jsou tam i odkazy na zákony, které toto řeší:

http://www.bezpecnostni-agentura.cz/prirucka-k-priprave-na-zkousky-strazneho-ke-stazeni.html

Roman | 12.7.2012 03:34
Dobrý den,vlastním koncesní listinu na ostrahu majetku a osob z roku 1997,činost mám pozastavenou,musím dělat také zkoušky?A pokud ano do kdy? Jinak mi zruší živnost? Jak to prosím je? Děkuji

admin | 14.7.2012 08:34
Presne zneni je v zakone. Ale obecne jste to jiz tusim prosvihl. Urcite to pujde vyresit. Udelat pozadovane zkousky odborne zpusobylosti. Ty zakony a podminky jsou zde jako prilohy.

karolina | 2.8.2012 13:28 | karolina.eu@email.cz
prosím o urgentní info ,u bezpečnostní agentury jako strážný musí bít dle zákona maturita?

admin | 2.8.2012 17:45
Dobrý den, strážný jako zaměstnanec nemusí mít maturitu.

Petr | 2.8.2012 15:18
Dobrý den,
jen ze zvědavosti, ačkoliv podobných dotazů je tady víc než dost. V letech 1998, 1999 a 2002 jsem absolvoval kurzy ukončené zkouškami jako profesionální doprovod, bodyguard ve spolupráci s výcvikovým centrem policie a osobní ochrance v centru profesní přípravy. Jak se na toto bude tvářit naše legislativa?

admin | 2.8.2012 17:49
Dobrý den, já osobně si myslím, že nijak, musíte splňovat nároky a požadavky současného zákona a pokud bude zkušební komise akceptovat vaše vzdělání v tomto směru, pak to bude v pohodě, ale spíše si myslím, že pokud se jednalo o nějaké kurzy a neoficiální školstvím neschválené a uznané vzdělávací programy, pak to asi bude spíše pro Vás osobně k dobru, ale zkoušky budete muset dělat asi stejně. Ale ověřil bych to přímo u zkušební komise, je to jen můj názor.

viktor | 21.8.2012 10:59 | stifmajstr11@seznam.cz
chtel bych se zeptat zda jde udelat test pres pracovni urad

admin | 22.8.2012 21:20
Dobrý den, o tom tedy nic nevím, podle mě se to musí dělat podle zákona a tam je jasně stanoveno kde se to může dělat a pracovní úřad to podle mě není.

Hrubá | 30.1.2013 09:42
Dobrý den,chci se zeptat jak dlouho platí Zkouška odb.způsobilosti-strážný? Musí se obnovovat v časovém useku?

Alena | 30.1.2013 21:15
To by mě také zajímalo. V zákoně (příloha 3 a 5) je psáno, že osvědčení je platné 5 let, ale na osvědčení se o době platnosti nic nepíše...

admin | 30.1.2013 21:36
Dobrý den, podle mého názoru je platné co přikazuje a určuje zákon.

Vladimír Bárta | 9.3.2013 12:36 | vladimir.barta@volny.cz
Mám vysokoškolské vzdělání, musím absolvovat zkoušky na strážného?
Děkuji Vladimír Bárta

admin | 9.3.2013 18:54
Dobrý den, přílohy tohoto článku obsahují veškeré informace, ale co máme zkušenosti, tak se ke všem případům přistupuje individuálně, byl tady vysokoškolák s praxí u vojska a musel dělat zkoušky. V žádném případě se nikoho nechci dotknout, ale myslím, že i když má někdo vysokou školu, tak to neznamená, že zná potřebné regule a má znalosti kolem bezpečnosti, může mít ekonomickou VŠ a znamená to, že ví vše kolem bezpečnosti a ví jak vše má řešit, co může a nemůže? Schválně, zkuste si udělat testíček, máme tady otázky i odpovědi ze zkoušek na strážného ke stažení a tak sám uvidíte jak na tom jste. Jsou jednatelé bezpečnostních agentur, kteří mají titul doktora práv a museli to dělat, vím o těch případech, ale není to dogma, informujte se na místech, kde se zkoušky dělají.

Odkaz na stažení otázek a odpovědí na strážného:
http://www.bezpecnostni-agentura.cz/prirucka-k-priprave-na-zkousky-strazneho-ke-stazeni.html

Martin Charvát | 16.3.2013 17:30
Zdarma on-line testové otázky pro strážné najdete na adrese :
http://strazni.siopa.cz

admin | 17.3.2013 07:15
Dobrý den, máme je tady sice také ke stažení, ale děkujeme.

jirka | 17.3.2013 07:19
Nějakej podvod pane Charvát, zkoušel jsem to a nefunkční!!!

Daniela | 27.12.2013 14:56
Dobrý den, chtěla bych začít podnikat v oboru Kontroly práce neschopných. V živnostenském zákoně, ale takovýto obor není. Co se týká vyplácení nemocenské a kontrol došlo k velkým změnám.
Zaměstnavatel má oprávnění kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud se jedná o povinnost zdržovat se v místě pobytu, po dobu prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti. To znamená, že zaměstnavatel může provést kontrolu jak svými zaměstnanci, tak pověřenou osobou, např. na základě mandátní smlouvy.
Protože si není jistý ani živnostenský úřad, obracím se na vás s otázkou. Pro tento druh podnikání musím mít koncesovanou živnost Detektivní agentury, nebo mi stačí živnost volná Činnost informačních a zpravodajských kanceláří, Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, nebo Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků?

admin | 28.12.2013 07:46
Dobrý den, ve vší úctě k vám paní Danielo, těžko vám můžeme radit jak to asi má být, když to neví ani ten správný oficiální úřad, který by to měl vědět. Podle mého osobního názoru se jedná o detektivní činnost. Pokud by to tak bylo správně, tak zkoušky na detektiva koncipienta a vše co k tomuto podnikání patří, což je minimálně maturita a vše co k této koncesované živnosti patří (bezpečnostní agentura).

Demi | 18.2.2014 13:54
Dobrý den.Mám sš s maturitou ovor Veřejná správa(maturita právo,veř.správa,český jazyk,anglický jazyk) Pracuji nyní v BA,kde chtějí,abych složila zkoušku odborné způsobilosti profesní kvalifikace strážný.Je moje střední škola s maturitou dostačující,když vše doložím? Děkuji

admin | 19.2.2014 12:20
Dobrý den, kolem tohoto už bylo hodně diskuzí, ale nejlepší bude zajít přímo na místo, kde jsou autorizované osoby pro vykonávání profesních zkoušek strážných a doložit tam vámi popisované vzdělání. Jinak ještě musím uvést: zákon č.274/2008 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky ruší platnost jakéhokoli vzdělání pro zaměstnance vykonávající činnost ostrahy majetku a osob a nařizuje všem absolvovat zkoušku odborné způsobilosti. Tak si to přeberte jak to cítíte. Podle mě byste zkoušky dělat měla, ale už jsem slyšel o lidech, co měli policejní školy a bylo to akceptováno. Ještě dodám, novela živnostenského zákona také říká, že od začátku roku 2012 by neměl působit v ČR detektiv bez maturitní zkoušky.

Pak ještě je tady toto: V zadání otázek, které koncipoval ústřední orgán Ministerstva vnitra ČR ke Zkouškám odborné způsobilosti pro školení II. stupně je otázka č. 79 tohoto znění:

Výkon činnosti ostrahy majetku a osob může vykonávat zaměstnanec, který má minimální vzdělání-správná odpověď je:
- minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním, nebo právním, nebo obdobném, nebo osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost.

Demi | 19.2.2014 16:23
Děkuji za odpověď.Přijde mi to tak,že bych ji asi dělat měla,ale na druhou stranu,že minimální vzdělání teda sš s maturitou v oboru Veř.správa,právo,splňuji,takže bych nemusela.Ale kdo ví.Pokud bych nemusela,byla bych ráda..já po tom certifikátu neprahnu.Stačí mi různá školení, co často máme.Vím,že kolegové co mají vš a ve zcela jiném odvětví,tak nemusí jít.Ale velmi pěkně děkuji za odpověď.Holt si zopakuji právo a pročtu přiručku ke zkoušce.Nikdo po mně zatím nikde doložit vzdělání nechtěl,tudíž ani nevědí,že mám sš s maturitou z práva,veř.správy atd.A znáte to ...neznalost zákona neomlouvá.Nikde jsem nemohla dohledat to a četla jsem tu,že i lidé s vš měli problém a třeba na tu zkoušku jít museli.Velmi pěkně děkuji za odpověď a přeji příjemný zbytek dne.

admin | 19.2.2014 16:45
Dobrý den, zkouška není vůbec těžká a s vámi avizovaným vzděláním to bude hračka, nehledě na to, že jde o celkem logické odpovědi.

Zde je celá příručka ke zkouškám ke stažení:

http://www.bezpecnostni-agentura.cz/prirucka-k-priprave-na-zkousky-strazneho-ke-stazeni.html

Demi | 20.2.2014 08:43
Děkuji,mám nějakou příručku doma půjčenou.Je tam 127 otázek na písemný test,formou testu a b c.A ústní.Na internetu je také hodně otázek k tomu.Maturitu jsem dělala před několika lety,takže bych bez přípravy také těžko opět maturovala:)

Demi | 19.2.2014 16:30
Samozřejmě si ještě zjistím,tam kde se zkouška dělá,zda je možné doložit mé vzdělání a zda stačí.Když ne,tak na to zajdu...Díky

Demi | 23.2.2014 14:51
Na straně 52 ot.79 je to jak jste psal.Podle toho jsem si myslela,že nemusím na zkoušku odborné způsobilosti strážný,ale když jsem se u nás ptala těch co to mají na starost,tak že musím mít prý vš,jinak bych musela mít sš a 5 let praxe.Ale mylsím si,že pořádně také neví.Napsali tam dost lidí,co třeba to mají už a nebo vš,takže proto jsem se ptala,že kdo má vš,tak jim to doložil a má klid.Někde Sneovážná 23 se to má konat a tak snad seženu telefon a poptám se ještě tam.Každopádně děkuji.

vladimír kováč | 26.6.2015 02:41
Dobry den,prosim o řadu:pracuji u bezp.agentury(security),mam zkousky,odpracovano přes 4roky,nepotrestáni,s maturitou,ale:chci získat koncesi,ale byl jsem v insolvenci,byl jsem pak bez práce a neplatil jsem,tudíž byl na mou osobu vydán konkurz(jako dluhy300 000),myslite,ze jich budou zajímat ke dluhy?u státu dluhy nekam,jako VZP,sociální pojistovna a tak dále.děkuji.

admin | 26.6.2015 07:39
Dobrý den, bezdlužnost, která je vyžadována chtějí hlavně vůči státním úřadům, jak píšete: ZP, soc. FU a další. To ohledně vašich "soukromých dluhů" nevím, to je otázka na živnostenský úřad. Tam bych tuto otázku položil. Můj osobní názor je, že insolvence (osobní bankrot) by na to mohla mít vliv na vydání koncese, to že máte soukromé dluhy ne, ale stav insolvence je oficiální a to by mohla být pod mě překážka. Jestli si dobře rozumíme, tak se jedná o jistý občanský soudní proces a jestli jste v insolvenci, tak byste měl mít přiděleného insolvenčního správce a ten by vám měl s tímto také pomoci.

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 7: