Základ bezpečnosti je analýza a prevence

Datum: 2.12.2013  Kategorie: Články 

Pokud chceme zajistit bezpečnost čehokoliv, musíme nejdříve provést bezpečnostní analýzu a zajistit prevenci.

Bezpečnost se týká každého z nás, ať už chceme, nebo ne. Bezpečnost je dělena na mnoho druhů a má mnoho podob a projevů. Základní druhy bezpečnosti jsou: osobní bezpečnost, která je směřována na ochranu osob jako takových, pak zabezpečení majetku, které je děleno na bezpečnost movitého a nemovitého majetku. Tyto základní druhy bezpečnosti jsou pak děleny na fyzickou bezpečnost a technickou, elektronickou bezpečnost, kdy elektronika v podobě elektronických zabezpečovacích systémů, kamer a vzdálených dohledových systémů velmi pomáhá v dnešní době zajistit bezpečí majetku a lidského zdraví, které je pro nás nejcennější. A to se nemusí nutně vždy jednat o ochranu majetku a osob před kriminální činností, ale také zabezpečení proti škodám na majetku způsobených ostatními vlivy, jako jsou požár, povětrnostní vlivy a další podobná bezpečnostní rizika. Toliko na úvod o bezpečnosti jako důležité součásti našeho života. 

Je třeba si ale uvědomit, že veškerá bezpečnost začíná analýzou stavu bezpečnosti ať už jakékoliv bezpečnostní situace a následnou prevencí proti vzniku nebezpečných situací, které ohrožují naší bezpečnost, nebo bezpečí majetku. Bezpečnostní analýzu nedokáže provádět každý, tedy pokud se jedná o skutečnou bezpečnostní analýzu a ne jen obhlídku s označením rizikových míst a faktorů ohrožující naší bezpečnost a bezpečnost majetku. Kvalitní analýza bývá zajištěna nejen obhlídkou stavu, objektu, nebo majetku. Bezpečnostní analýza obsahuje procesy, které vyžadují spolupráci a součinnost lidí, pracujících v objektu, dále zjištění a pochopení provozu případné výroby, nebo provozování služeb, nebo obchodu. Musí se, zjistit jak probíhá provoz, jaká jsou rizika a jak jim předcházet, případně jak lze změnit některé postupy a procesy provozu v objektu s následným ponížením bezpečnostních rizik a tím zvýšení ochrany majetku a osob v provozu a objektu, případně areálu. Zkráceně, nedělat, anebo dělat jinak procesy a aktivity, které zvyšují bezpečnostní rizika. Pokud lze některé procesy změnit, sníží se už tímto rizika a bezpečnost bude lepší, aniž by klient musel aktivně investovat do bezpečnosti. Kupovat zabezpečovací techniku, nebo služby v podobě fyzické ostrahy. Tento základní krok provedení hloubkové bezpečnostní analýzy mnoho firem vynechává a rovnou klientovy nabízí a doporučuje zajištění bezpečnosti, které stojí vždy nějaké peníze a někdy i poměrně velké částky. Pokud je analýza provedena ve vztahu k provozu a dění v objektu, nebo v oblasti osobní bezpečnosti analýza vyhodnotí pro danou osobu změnu v chování a pracovních aktivitách vedoucí k ponížení bezpečnostního rizika, můžeme pak přistoupit k dalšímu kroku a tím je nastavit bezpečnost pro danou situaci. Je třeba, aby klient vždy aktivně spolupracoval na bezpečnosti majetku a osob. Nelze zajistit bezpečnost osoby, nebo majetku, kdy klient žádá o zajištění bezpečnosti a nehodlá s danou situací nic dělat a spolupracovat. 

Jak už bylo výše řečeno, bezpečnost je v přímé úměrnosti s výdajem peněz. Pokud někdo má dostatek peněz, tak je pro něj daleko snadnější zajistit bezpečí pro sebe, své blízké a svůj majetek. Tady se nabízí poznamenat, že se to řeší, když jsou na to peníze, jenom že, bezpečnost je pro většinu klientů nutné zlo, které je obtěžuje a většinou řeší bezpečnost až ve chvíli, kdy se jich dotkne nějaké přímé nebezpečí, prostě když se něco stane. To je samozřejmě špatně a hlavně pozdě. Bezpečnost je třeba nastavit a zajistit předem, vždy tak, aby se pokud možno co nejvíce ponížila bezpečnostní rizika, a my jsme mohli klidně pracovat a žít, bez strachu o majetek a život svůj a svých bližních. Spoustu rizik můžeme odhalit sami, klasickou obhlídkou stylem, kdy se vžijeme do role zloděje a sami si řekneme, jak bychom se do objektu dostali co nejjednodušeji. Toto je velmi podobné například zabezpečení vozidla, nebudeme přeci nechávat nezamčené vozidlo, nebo stažená okénka. Nebudeme nechávat na sedačce peněženku, což je příklad chování v provozu, kdy nebudeme provádět některé činnosti ve vztahu k zvýšení bezpečnosti provozu. 

Pokud budeme provádět bezpečnostní analýzu my, tak se vás budeme ptát na spoustu věcí týkající se vašeho objektu a provozu, budeme sledovat nějakou dobu procesy a chod firmy a osob, kterých se to týká. Pak se provede zjištění stavu, toto se projedná s osobami, kterých se to týká a nabídne se řešení, které jako základ bezpečnosti poníží rizika. Dalším krokem je nastavení bezpečnosti s implementací bezpečnostních systému, což je aplikace pasivních bezpečnostních zařízení. Například mříže, závory, bezpečnostní dveře a bezpečnostní fólie na skla oken, také kvalitní ploty. Zvýšení bezpečnosti nastane v okamžiku implementace aktivních, elektronických bezpečnostních systémů, počínaje správným vybavením v podobě elektronických zabezpečovacích systémů EZS s případným napojením na pult centralizované ochrany s možností výjezdu a zásahu na objektu zásahovou jednotkou bezpečnostní agentury. Pokud to bezpečnostní analýza vyžaduje, tak dalším krokem je použití CCTV kamerového systému, se záznamem a případným vzdáleným přenosem obrazu přes chráněné, zabezpečené webové rozhraní. Takto je možné sledovat kdykoliv dění na objektu z jakéhokoliv místa na světě, stačí mít jen připojení k internetu a přístup do chráněného systému. Dnešní vývoj nabízí pak na dálku nejen sledovat, ale i ovládat, ale hlavně reagovat, opět zásahem bezpečnostní agentury zásahovou jednotkou. Kombinace pasivních bezpečnostních prvků společně s elektronickými zabezpečovacími systémy a kamerovým systémem s napojením všeho na pult centralizované ochrany s výjezdem zásahové jednotky výrazně zvýší bezpečnost majetku a osob. V neposlední řadě přítomnost kvalitní fyzické ostrahy na objektu řeší okamžitým způsobem nejen zásahy a bezpečnost, ale hlavně prevenci, jelikož nic nenahradí lidský faktor na sto procent a prevence v podobě obchůzek je tou nejlepší cestou k zajištění majetku v areálu, nebo objektu. 

Maximálního zabezpečení dosáhneme ve chvíli, kdy zřídíme v provozu, nebo objektu tzv. risk management, který řeší vše okamžitě, bezpečnostní manažer přítomný na objektu řeší vše okamžitě a zajistí, aby nebyl narušen chod objektu, nebo procesy a bezpečnost lidí v objektu. 

Naše bezpečnostní agentura nabízí speciální služby, které řeší komplexně bezpečnost vás i vašeho majetku, náš pracovník má znalosti v oblasti odvětví jako je: osobní bezpečnost, detektivní služby, znalosti v oboru zabezpečovací techniky, různých zbraní a zbrojařské techniky, speciálního řízení motorových vozidel a taktiky. Dokážeme nastavit kvalitní bezpečnost a pomoci vám a vašemu podnikání ve složité a nebezpečné situaci. Sledujeme trendy a vývoj v oblasti bezpečnosti a známe poslední novinky ze zabezpečovacích systémů. 

V případě zájmu o bezpečnostní analýzu a nastavení úrovně bezpečnosti nás neváhejte kontaktovat, řešíme úspěšně i poměrně složité bezpečnostní situace, reagujeme pružně s patřičnou účinností. 


Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 4: