Statistiky trestné činnosti v ČR za rok 2013

Datum: 1.4.2014  Kategorie: Články 

Bezpečnost se týká každého z nás, proto vám přinášíme statistiky trestné činnosti za rok 2013, spáchané na území České republiky. 

Informace, které vám předkládáme, jsou čerpané z oficiálních informačních zdrojů Policie České republiky. 

Začneme hned těmi nejtěžšími zločiny, což jsou vraždy. V roce 2013 bylo v ČR spácháno celkem 182 vražd a z toho 172 jich bylo objasněno. Nejvíce vražd bylo motivováno osobními vztahy, celkem 103 případů. Nadále se vyšetřuje 20 případů vraždy. 

Další zajímavou kategorií jsou násilné trestné činy, do kterých spadá například zabití, loupeže a vydírání či usmrcení z nedbalosti, také rvačky a týrání. Celkem bylo na našem území spácháno 18689 násilných trestných činů a z toho jich bylo 15756 objasněno. Nejvíce se podílí na celkovém čísle trestný čin úmyslné ublížení na zdraví, celkem 5378 případů a jako druhý se umístil trestný čin porušování domovní svobody s počtem 3253 takových případů a na třetím místě, se umístil, trestný čin známý jako loupež, který byl spáchán celkem v 2961 případech. Nadále se vyšetřuje 3138 případů. 

Mravnostní činy jsou další kategorií ve statistice trestných činů. Celkem 2109 mravnostních trestných činů bylo spácháno na území ČR a z toho nejvíce se na celkovém počtu podílelo pohlavní zneužívání s počtem 708 a pak znásilnění s počtem 589, objasněno bylo z celkového počtu 1706 a nadále se vyšetřuje 431 případů. 

Pokud se budeme zajímat o počet krádeží, tak se dostaneme v ČR za rok 2013 na celkový počet 187957 krádeží, z toho jich bylo spácháno 62384 vloupáním. Ostatní krádeže byly spáchány klasickým způsobem, bez násilného vniknutí do cizího objektu. Vedou Krádeže věcí z automobilů s počtem 30899 a po nich, následuje hned statistika, krádeže v jiných objektech s číslem 23299. Vloupačky vedou samozřejmě s kategorií krádežemi vloupáním do objektů, což je úctyhodné číslo 37065. Z celkových krádeží bylo objasněno 168366 krádeží, nadále se šetří 20616 krádeží. 

Pokud se budeme zajímat o majetkové činy, tak tam se počet vyšplhal na číslo 209351 a do této kategorie spadá podvod, zpronevěra, poškozování cizí věci atd. Objasněno bylo celkem 185733 případů a nadále se vyšetřuje 25286 případů majetkových činů. Z toho nejvíce se podílí trestný čin maření úředního rozhodnutí s počtem případů 14596. Dále tady máme Ned.výr. a d.psych.l. a jedů pro J, což pro vysvětlení zkratek znamená nedovolená výroba a distribuce psychotropních látek a jedů, prostě drogy a jejich distribuce, § 187 trestního zákona. Celkem bylo spácháno 3947 trestných činů kolem drog. Číslo 3490 uvádí statistika v oblasti trestného činy známého jako sprejerství. 

Ostatní obecná kriminalita s počtem 34522 případů, do kterých spadá dopravní nehody silniční – nedbalost s počtem 6251 případů a také Zanedbání povinné výživy s číslem 14726 a také šíření poplašné zprávy, nebo hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny, nebo také ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství. Objasněno bylo 31987 případů a vyšetřuje se nadále 2708 případů. 

Hospodářská trestná činnost přináší celkem 30376 případů za rok 2013 v ČR z toho jich je objasněno 23681 a pracuje se pořád ještě na 8027 případech hospodářské kriminality. Absolutní prvenství v této kategorii drží trestný čin neoprávněné držení platební karty s počtem 8272 případů z toho 7093 objasněných, jako druhý hospodářský trestní čin je v tabulce uveden trestný čin podvod s počtem 4998 případů. Hned za klasickým obecným podvodem je umístěn úvěrový podvod s 4936 případy. Celkem slušné číslo nese i zpronevěra s počtem 2531 případů z toho se jich objasnilo 1859. 

Asi nejmenší počet trestných činů má trestný čin vojenský, který byl spáchán jen ve 3 případech a ve všech třech byl i objasněn. Mezi vojenské trestné činy patří pro představu například, neuposlechnutí rozkazu, zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti, urážka mezi vojáky, nebo násilí vůči nadřízenému, také porušování práv a chráněných zájmů vojáků a další podobné trestné činy vojenské, jako je zběhnutí a zbabělost před nepřítelem.

Když se to všechno sečte, tak se v ČR za rok 2013 stalo celkem 325366 trestných činů a z toho jich bylo 286765 objasněno a nadále se policie zabývá s 42248 případy. Stíháno bylo celkem 117670 osob, dále 61934 recidivistů a 1251 nezletilých do 14 let, 2939 mladistvých ve věku 15-17 let. Celkem 16736 trestných činů bylo spácháno ženami. Celkem vznikla škoda 29 054 421,- Kč. A když si vezmeme, že Česká republika má momentálně 10 512 419 občanů včetně důchodců a dětí, nemluvňat, tak to vychází na každého občana přes 0,030 trestných činů za celý rok 2013 a to včetně těch nemluvňat a nemohoucích důchodců a lidí co leží nemohoucí v nemocnicích. To je celkem na zamyšlenou. 

Podrobná statistika je přiložena jako příloha k tomuto článku. 

Přílohy:
Celková kriminalita za rok 2013 v ČR - podrobná statistika, 767 kB


Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 1: