Směrnice pro výkon ostrahy

Datum: 1.10.2014  Kategorie: Články 

K čemu slouží směrnice pro výkon ostrahy, kdo určuje jejich náplň a z čeho vychází?

Směrnice pro výkon ostrahy je jakousi kuchařkou pro ostrahu, která vykonává střežení svěřeného objektu, majetku, či areálu. Je to vlastně soubor pravidel, nařízení a návodů jak co dělat na objektu. Správně napsaná směrnice ostrahy také obsahuje běžné, ale i zvláštní situace, do kterých se ostraha může dostat a také řešení těchto zvláštních situací. 

Směrnice ostrahy je pro ostrahu sloužící na daném objektu, postu veškerým nařízením a vlastně něco jako zákonem, což se myslí samozřejmě nadneseně, jelikož zákony jsou zákony. Ale pokud je ve směrnici psáno, že ostraha musí každých 20 minut vykonat obchůzku na objektu v předepsaném rozsahu, tak to udělat musí. Jinak se jedná o pochybení ostrahy při výkonu služby a tím i ohrožení majetku klienta. Samozřejmostí je, že jsou tyto směrnice spisovány v souladu se zákony ČR. Stejně tak se musí ostraha řídit směrnicemi v případě narušení objektu, a také při zvláštních situacích, které mohou při výkonu ostrahy nastat. Například při pokusu vykradení majetku klienta, nebo jeho poškození se ostraha musí řídit jednoznačně směrnicemi, které jsou pro výkon služby ostrahy objektu na tento post přiřazeny. Proto se také často hovoří o tom, že směrnice ostrahy jsou pro každý objekt specifické a jedná se o originál šitý tzv. na míru každému objektu. Tyto směrnice jsou souborem potřeb klienta v návaznosti na běh objektu a zajištění jeho bezpečnosti v kontextu druhu objektu, zda se jedná o veřejně otevřený objekt, či uzavřený soukromý objekt do kterého nemá veřejnost přístup. Klient při sepsáním těchto směrnic poskytne zástupci ostrahy veškeré informace o objektu, potřeby pro chod objektu a podnikání, provozu a běžném koloběhu. Zástupce ostrahy musí stanovit bezpečnostní rizika objektu, seznámit s nimi klienta a pokusit se je co nejvíce ve spolupráci s klientem zmírnit, či je úplně vyloučit. Pokud nelze některá bezpečnostní rizika vyloučit z běhu objektu, musí se na ně ostraha při výkonu služby zaměřit a prevencí a souborem bezpečnostních opatření se je snažit pokrýt.V případě napadení objektu, nebo nastane li zvláštní situace na objektu
, postupuje zpravidla ostraha podle nastudovaných směrnic, které jsou podepsané klientem a vedením ostrahy, pokud směrnice neobsahuje žádný návod, jak řešit nastalou situaci postupuje dle vlastního uvážení a v rámci zákonů platných v ČR. Obsahuje li směrnice a měla by obsahovat postup v případě vzniklé škody a ohrožení života na objektu, řídí se jimi ostraha až do příjezdu PČR a ostatních záchranných složek, které pak přebírají řízení situace a likvidaci hrozby. Spousta směrnic obsahuje postup jak řešit takovou situaci v případě krádeže majetku klienta v objektu, kdy ostraha na tento fakt přijde při obchůzce po objektu. Spousta bezpečnostních agentur volí postup, kdy se nejdříve kontaktuje vedoucí ostrahy, manažer, který okamžitě vyhodnotí situaci a další postup jako je volání PČR a krizový management řídí sám a vede instruuje ostrahu v dalším postupu při řešení krizové situace. Pokud se jedná o objekt, kde nemá ostraha možnost takto reagovat, má pak jiné instrukce, ale tyto postupy jsou stanoveny na objektech, které nemají manažera ostrahy, či dispečera ostrahy, který je vyškolen řešit zvláštní situace, poslat zásahové vozidlo, perfektně sdělit PČR co se děje a stalo. 

Směrnice ostrahy vlastně musí pamatovat na všechny bezpečnostní potřeby klienta a hlavně ochranu jeho majetku a osob v objektu se nalézajících. Správně napsaná směrnice ostrahy má každé řešení na každou situaci. 


Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 9: