Samostatně jednající teroristé

Datum: 14.4.2017  Kategorie: Články 

Teroristé jednající samostatně, tzv. na vlastní pěst jsou jednou z nejhorších hrozeb z pohledu terorismu obecně. 

I když patříme mezi jednu z mála zemí, která nebyla v novodobé historii zatím postižena jednoznačným teroristickým útokem s klasickým scénářem, tak to neznamená, že tato hrozba se nás netýká. Naše geografické postavení staví naše území mezi země se středním ohrožením z pohledu hrozby teroristického útoku. 

Nicméně z pohledu útoku samostatně jednajícího útočníka, který napadl či postihl skupinu lidí s tragickými následky, jsme se v nedávné době setkali. Určitě si prakticky každý z nás, kdo se o informace zajímá, pamatujeme na napadení skupiny lidí samostatně jednajícím útočníkem s následkem smrti osmi lidí. 

Útok spáchaný v Uherském Brodě lze srovnávat s útokem v Paříži na redakci časopisu Charlie Hebdo. Sice se u nás nejednalo o čin motivovaný ideologií či náboženstvím, ani politikou, ale i tak je z pohledu způsobu provedení snadno srovnatelný s teroristickým útokem spáchaným v pařížské redakci časopisu Charlie Hebdo, kde se jednoznačně o teroristický útok jednalo, navíc se k němu teroristická organizace přihlásila. 

Když zhodnotíme oba útoky z pohledu provedení, tak jsou dost podobné a přitom se nejednalo o stejnou motivaci. Všimněte si, že několik nedávných útoků v Evropě provedených právě osamělými jedinci, nebo menší skupinou jedinců, nebylo vždy od začátku jasné, zda se jednalo o útok ryze teroristický. Může se jednat o útok motivovaný osobní mstou pomateného jedince a dopady přitom mohou být stejné, jako u klasického teroristického útoku. 

Pro osamělé útoky nejsou používány jen střelné zbraně, ale i snadno dostupné prostředky, jako jsou vozidla, bodnořezné zbraně a podomácku vyrobené výbušniny. 

Proč jsou osamělí teroristé nebezpeční? Je to tím, že zde platí pravidlo, čím více lidí o připravovaném útoku ví a podílí se na něm, čím je připravovaný útok rozsáhlejší a vyžaduje více techniky a účastníků, tím je větší možnost, že se něco prozradí. Pokud je útočníků velmi málo, nebo se dokonce jedná o osamělého teroristu, tak se o přípravě útoku nemusí prakticky nikdo až do jeho provedení dozvědět. 

Další hrozbou je motivace jedince či méně početné skupinky jedinců zahraničními akty teroristických organizací a přitom nemusí být vůbec napojeny aktivně na tyto radikální teroristické organizace. Můžou se k nim sami o sobě hlásit a právě tato hrozba se nás velmi týká. 

Medializace teroristických útoků nechtěně napomáhá těmto organizacím, aby se šířil strach a hrůza a aby se k nim hlásili samostatní jedinci a vykonávali nebezpečné, nečekané teroristické útoky také. Tyto samostatné útoky se jen velmi obtížně předem odhalují, a to i přestože tajné služby a speciální rozvědky pracují s množstvím informací podobného druhu. 

Nikdo nikdy nemůže vědět, kdy se jeho soused přihlásí k nějaké extrémistické skupině či jinému podobnému uskupení, které se nebezpečně projevuje. Jedinec si klidně vydedukuje své specifické důvody vedoucí k útoku na ostatní. Nemusí to na něm být vůbec vidět, neznamená to, že se bude jinak chovat a oblékat. Můžeme si například vybavit osamělý útok v Norsku, kdy jedinec, pravicový politický extrémista Breivik provedl sérii velmi krvavých teroristických útoků moderní historie. 

Jednalo se o naprosto osamělý akt, kdy se jedinec nehlásí k žádné radikální organizaci a ani víře. Sice se jednalo o politicky motivovaný útok, ale pouze jedince, který měl svůj názor a bohužel ho prezentoval dost tragickým způsobem s výsledkem 77 obětí. 

Mezi nebezpečné pomocníky, kteří mají velký podíl na zrodu osamělých teroristů, můžeme právem zařadit internet. Je to bezedný kanál informací, které mají velký vliv na některé jedince, kteří pak mohou být natolik ovlivněni, že spáchají osamělý teroristický útok. 

Informace na internetu jsou cíleně vytvářené, upravené a média používaná pro získávání dalších přívrženců jsou uzpůsobena právě tak, aby pomáhala přesvědčit zejména sociálně a psychicky slabší jedince ke spolupráci či osamělým aktivitám. 

Za jednu z nejvíce nebezpečných hrozeb z tohoto pohledu jsou považovány sociální sítě, které mají největší návštěvnost a mohou tak ovlivnit nejvíce jedinců. Sledování aktivit extrémistických skupin i na našem území je velmi důležité. Osamělí jedinci, kteří se necítí nikam zařazeni, mohou právě pro svou méněcennost provést takové činy, kterými by mohli být obdivováni a zařazeni mezi početnější skupinu extrémistů.

Rizika teroristických útoků se zvětšila v době, kdy začala procházet Evropou migrační krize. Nejedná se jen o statistiky, je to zcela zjevné a logické. 

Některé radikální a extrémistické skupiny se vyskytují i u nás a jejich aktivity jsou sledovány bezpečnostními složkami státu. Užívají si bohužel nejen značnou podporu v médiích a na internetu, potažmo sociálních sítích, ale bohužel částečně i v politice, která do tohoto tématu zasahuje a nevyhýbá se mu. 

Vše co se děje kolem tématu multikulturismu a obecně masové migrace, může některé jedince přivést až ke spáchání nečekaného, samostatného teroristického útoku, což už se samozřejmě stalo a stává se čím dál tím více. 

Pokud se máme vrátit k hlavnímu tématu článku, kterým je hrozba útoku samostatného jedince na ostatní, je třeba vědět, že se takovému aktu dá velmi těžce zabránit. Nutná je tedy prevence z pohledu bezpečnosti a to nejen té vaší blízké. Bezpečnostní složky státu sice monitorují aktivity radikálních skupin, podobných uskupení a jejich přívrženců, ale nemohou lokalizovat osamělé jedince, kteří jednají tzv. na vlastní pěst. 

Jedním ze způsobů jak zvýšit obecnou bezpečnost je sledovat své okolí a chování lidí, které potkáváte a nemusejí to být přátelé či známí. Vše co ostatní dělají pravidelně či občasně se dá porovnávat a následně vyhodnocovat. Není nic jednoduššího, nežli se podělit o vaše pocity s bezpečnostními složkami státu a nechat je s přinesenou informací pracovat. 

Zaměstnanci bezpečnostních agentur jsou postupně touto bezpečnostní tématikou také zasaženi. Při výkonu ostrahy majetku a osob jsou běžně v situacích, kdy musejí vyhodnocovat chování jedinců na veřejnosti i v místech, kam běžně veřejnost nemá přístup. Teroristické útoky už dávno nejsou záležitosti jen zájmových míst a objektů, ale páchají se i na méně “zajímavých” místech, kde by je málo kdo čekal.

Autor článku: Pavel Hanzelín

Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 9: