Provozování kamer ve vozidlech a ochrana osobních údajů

Datum: 13.10.2016  Kategorie: Videa 

Provozování kamer ve vozidlech má svá pravidla a jedním z důvodů je i fakt, že kamera umístěná ve vozidle zabírá zpravidla prostor mimo vozidlo, tedy nejčastěji před vozidlem, někdy i za vozidlem. 

Právě z důvodu, kdy kamera je používána jako snímací a záznamové zařízení s uchováváním dat pro případné důkazní řízení nastává situace, která se týká ochrany osobních údajů osob. Jakmile kamera zabírá prostor mimo vozidlo a tím pádem jsou zaznamenávány s největší pravděpodobností údaje, které mohou určovat osoby ve vztahu k určitým situacím, jedná se pak o zpracovávání osobních údajů. Toto pak zcela jistě podléhají pravidlům a zákonům, přesněji podléhá toto jednání zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

Výjimky jsou pak kamery používané k záznamu aktivit, které jsou sportovního či obdobného charakteru a ze záznamu není zcela zřetelně rozpoznat osoby, které by se týkali záznamu. S podmínkou, že kameru instalovala a použila fyzická osoba. Ze záznamu musí jasně vyplývat, že se jednalo o záznam soukromého, rodinného charakteru a nikoliv o záznam, který má identifikovat nějaké osoby. Pozor, jste i tady na “tenkém ledě”, protože v případě stížnosti nějaké osoby bude Úřad Pro Ochranu Osobních Údajů (ÚOOÚ) posuzovat každý případ samostatně a zkoumat, zda nebylo volnočasové kamery zneužito pro jiné účely, nežli k tomuto k čemu jsou tato zařízení určená. Prostě se nesmí jednat o záznamy s identifikací cizích osob. 

Příklad volnočasové kamery, sportovní využití atd.

Zdroj: Youtube - Vít Lebeda - Jízda na kole lesem s kamerou na hlavě

Pokud ale máte kameru ve vozidle za účelem ochrany své osoby či osoby typu zaměstnanec, spolucestující atd. a zcela jasně pro důkazní jednání v případě nehody či incidentu při používání vozidla, vztahují se na instalaci a používání kamery či záznamu z této kamery pravidla výše uvedeného zákona č. 101/2000 Sb. V této situaci není rozdíl ani mezi tím, zda kameru nainstalovala a provozuje fyzická osoba či zaměstnavatel ve služebním vozidle. Stejně tak se toto týká veškerých vozidel typu podnikatelská vozidla a to jak právnických subjektů, tak i živnostníků, kteří pracují tzv. na IČO. 

V tu chvíli, kdy je kamera ve vozidle užívána pro záznam dění před vozidlem za účelem ochrany provozovatele vozidla je tento vnesen do role správce osobních údajů a musí splňovat podmínky pro uchovávání citlivých údajů a další podmínky zákona č. 101/2000 Sb.

Například musíte nahrávky z kamery využívat jen pro své účely spojené s vyřešením dopravní nehody či podobného incidentu při řízení vozidla. Myslí se tím šetření dopravní nehody orgány PČR ve smyslu přestupkového či trestního řízení, nebo při řešení pojistné události a její likvidace. Vše za předpokladu, že jste účastníkem tohoto řízení a zároveň jste provozovatelé, nebo majitelé vozidla a kameru jste instaloval, či o instalaci víte a schválili jste ji. 

Základem je, že se záznamy z kamer umístěných ve vozidlech nesmí zveřejňovat, zejména pokud jsou na nich identifikovatelné osoby či citlivé údaje vedoucí k jejich identifikaci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. proto se zdržte takových praktik, jako je zveřejnění záznamu na sociálních sítích. Toto je naopak velmi postižitelné a může to vést k velmi vysokému finančnímu postihu vaší osoby či firmy. 

Můžete tedy záznam z kamery předat PČR a dalším institucím, jako je dopravně správní oddělení, nebo soud ČR či pojišťovna. Vše musí být provedeno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Pozor, dále se toto týká také občanského zákoníku a při situacích týkajících se pracovního poměru také zákoníkem práce. 

Dále je třeba vědět, že doba pro uchovávání záznamů z kamer umístěných ve vozidlech nesmí překročit 48 hodin. Většina kamer je nastavena na tzv. přepis po dosažení kapacity paměti a ten se dá také nastavit, ale pozor v případě, že vozidlo bude odstaveno s nenaplněnou pamětí, může dojít k situaci, kdy v paměti bude záznam staršího data nežli za posledních 48 hodin a pak je to problém. V případě, že se jedná o záznam incidentu, pak je vše jinak, tento záznam by měl být stažen z kamery a bezpečně uchován pro další potřebu řízení jak bylo popsáno výše. Předání PČR, soudu, pojišťovně atd. 

Zvláště je třeba dbát na situaci, kdy se zpracovávají údaje o dotčených osobách bez jejich předchozího svolení. I toto je možné za předpokladu, že se nijak neporuší zákon č. 101/2000 Sb. a to konkrétně § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Osobní údaje osob v tomto případě lze zpracovávat za předpokladu, že je tomu řádný a oprávněný důvod, například. V našem případě, kdy se jedná o kameru ve vozidle a data z ní je to ochrana správce, jeho zákonných práv či zájmů. Toto se týká dotčených osob, příjemců. Nesmí být však porušeno právo zúčastněných subjektů a jejich ochrana, ochrana jejich soukromí. 

Za předpokladu, že došlo k naplnění skutkových činů a bude se řešit vzniklá situace dále úkony PČR a dalšími již výše uvedenými, tak je třeba v souladu s § 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., zpracování osobních a citlivých údajů z titulu správce dotčené subjekty ze záznamu informovat o zpracování těchto údajů a jejich dalším použití. Jednoduše řečeno v případě nehody či incidentu ostatní účastníky informujte o existenci kamery, možném záznamu a vašeho záměru tento záznam poskytnout, předat PČR za účelem kvalitního šetření nehody a ochrany vašich zákonných práv. 

Příklad kamery ve vozidle, prokázání havárie, důkazní materiál.

Zdroj: Youtube - Moje Rusko - Ruské havárie 2014

Ohledně zabezpečení citlivých údajů a jak se v tomto případě správce má chovat je to prosté, musejí být vždy pečlivě zabezpečeny proti zneužití a přístupem neoprávněných osob. Předpokládá se softwarové zabezpečení jak kamery použité pro záznam, tak i dalších zařízení zpracovávající tyto záznamy a stejně tak zařízení na kterých se potřebná data dle zákona budou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. uchovávat. 

Ohledně registrace se vychází z předpokladu, že je vše konáno v souladu se zákonem a kamera je využívána opravdu k tomu co se předpokládá, tedy k záznamu dění před vozidlem a pro potřeby důkazního řízení při šetření a soudech. Správce je povinen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. používat zařízení a záznam pro účely své ochrany a nikoliv pro zneužívání záznamů či postoupení těchto záznamů dalším osobám, které by je mohly zneužít. V tomto případě, kdy se předpokládá využití kamery ve vozidle pro záznam při nehodě a podobných incidentech a nepředpokládá se využití za jiným účelem se oznamovací povinnost dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. nevtahuje. 

Závěrem lze tedy situaci vyhodnotit dle stanoviska UOOU tak, že kamera v autě, která se používá výhradně pro záznam nehod a incidentů jako důkazní materiál a ke zpracování osobních údajů dochází vlastně jen v případech, kdy je záznam třeba uchovat a použít pro šetření, vyhodnocení, se oznamovací nevztahuje za předpokladu, že se jedná o majitele, fyzickou osobu a tento využívá kameru ve vozidle pro osobní potřeby své ochrany a svých práv, tedy podle § 3 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. Tento správce, majitel kamery ani nemusí ve smyslu § 11 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. plnit předběžné informační povinnosti.

Autor článku: Pavel Hanzelín

Přílohy:
STANOVISKO UOOU č. 1/2015 březen - Provozování kamery v motorovém vozidle se záběrem mimo toto vozidlo, 233 kB


Komentáře

Standa | 19.10.2016 15:09
Lidi, dávejte pozor na situaci kolem aut s kamerama. Kamarád byl ohrožován autem, nakonec to dopadlo, tak, že ho auto předjelo a vybrzdilo a to fakt natěsno. To už nevydržel a vyskočil na toho člověka, ten už byl taky z auta venku. Došlo ke strkanici, pak ho ten člověk udeřil do obličeje a začal před ním utíkat před své vozidlo. Co se dělo pak je fakt fraška. Samozřejmě, že si kamarád nenechal tu facku líbit a vrátil mu to, ale ten člověk se vůbec nebránil a nechal si od kamaráda nafackovat. Pak kamarád odjel a za nějakou dobu dostal předvolání na policii. Ten člověk jel do nemocnice, nechal se ošetřit a napsat si lékařskou zprávu s následnou nemocenskou s otokem oka, obličeje, bolestma sanice a nemožnosti jíst a pomalu i mluvit. Vše bylo na kameře, svědci nebyli a tak z důvodu věrohodnosti záznamu byl můj kamarád odsouzen za napadení s déle trvající nemocenskou odsouzen k podmínce a peněžnímu trestu. Pozor na kamery a jak se chovají lidi co je mají v autech. Ten člověk úmyslně utekl před své auto a po vyprovokování a napadení mého kamaráda vše zinscenoval jako napadení své osoby. Co byste s takovým udělali?

kameraman | 28.10.2016 19:26
Je prostě realitou dnešních dnů, že jsou kamery na každém rohu a vše je sledováno. Pokud jste tzv. zájmová osoba, tak je to problém. Pokud jste neznámý a ničím neproviněn, neděláte nic špatného, tak jste na monitoru jen jehlou v kupce sena. Kamer se není třeba bát, bojí se jich jen ti, co mají co skrývat.

Jensen | 6.11.2016 12:06
áááá, tady promluvil policajt ...:-)

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 3: