Prohlídky zavazadel a zaměstnanců firem

Datum: 2.7.2012  Kategorie: Články 

Dnešní už tak dosti pohnutá doba vyzívá mnoho lidí s nekalými úmysly k páchání trestné činnosti a to zejména k druhu velmi rozšířenému jako jsou krádeže a odcizování soukromého majetku. Do tohoto resortu samozřejmě spadají i majetky firem.

Ať už firma něco vyrábí, nebo opravuje, prostě je tam možno co ukrást, je důležité vědět, že je vždy možnost, že to někdo ukradne a nejen někdo cizí, externí, ale i zaměstnanci přímo té dotčené firmy, je to bohužel běžné.


Každý zaměstnavatel se snaží tyto problémy řešita jde to dosti z tuha. Vyhnout se těmto problémům prakticky nedá, protože kdyby se měl výrobní a vlastně i ostatní prostor firmy pohlídat na takové úrovni, aby se krást nedalo, tak to může firma zabalit a nic nedělat. Proto se snaží majitelé firem a vedoucí management řešit potírání krádeží v poměru cena a kvalita co nejefektivněji. To se jim ale mnohdy nedaří, jelikož nejsou profesionálové a nevědí, neznají mnoho efektivních způsobů a postupů jak krádeže když to jde vymítit a nebo alespoň co nejvíce znemožnit.

Proto jsou zde auditoři, kteří ve firmě provedou audit a nastaví co nejlepší řešení v poměru cena a účinnost. Přijít do firmy, která je středního typu a říct jim, dejte sem 100 kamer, každou za 20 tisíc umí každý… Ale vyřešit problém co nejefektivněji a také s citem k provozu a zaměstnancům samotným, nebo návštěvníkům, to vyžaduje znalost, praxi a profesionalitu v oboru a to chce zkušeného bezpečnostního specialistu z oboru privátní bezpečnosti.


Téma prohlídky zaměstnanců a jejich zavazadel bylo už tolikrát omíláno, ale jak to provést aby to tolik nevadilo a co se smí a co nesmí? To že prohlídky tašek zaměstnanců a případně i osobní prohlídky podle druhu provozu, pakliže to vyžaduje situace, jsou nejúčinnějším systémem který tento problém značně řeší je jasná věc, není to sice univerzální řešení, ale hodně to pomůže. Tento článek má vysvětlit možnosti a práva v tomto úkonu. Základem je, aby tento úkon prováděla zodpovědná a proškolená osoba, aby věděla co dělá a hlavně co smí a co nesmí, kam až může zajít a aby prováděla prohlídky s citem k osobám a tyto se necítily ponižované tímto úkonem, prostě se chovat k lidem slušně. Prohlídka zavazadel musí být provedena v nezbytném rozsahu, stejně jako prohlídka osobní, pakliže k ní dojde. U osobních prohlídek musí být osobní prohlídka prováděna osobou stejného pohlaví a ne na veřejnosti, ale na odlehlém místě k tomuto úkonu přímo určeném. Osoba, která je kontrolována musí mít pocit svobody a nesmí být nijak osobní prohlídkou frustrována a ponižována. Tady přichází na řadu termín „úhel pohledu“. Každý si může prohlídku představovat jinak a proto by měl být ve firmě nějaký vnitřní předpis, podle kterého by se měl řídit člověk vykonávající prohlídku a u bezpečnostní agentury by toto mělo být zapsáno ve směrnicích pro výkon bezpečnostních služeb, které jsou nedílnou součástí smlouvy mezi firmou a bezpečnostní agenturou. Vnitřní firemní předpis by měli znát všichni zaměstnanci firmy ve které se tyto prohlídky dělají a seznámení se s tímto úkonem by měli podepsat do protokolu o přečtení a srozumění se s tímto úkonem. Tím je vyjádřen i souhlas. Stejně má firma podle zákoníku práce na prohlídky zavazadel zaměstnanců a případné osobní prohlídky právo.


Je nepsaným pravidlem, že pokud jsou všechny výše popsané kroky dodrženy a zaměstnanci nejsou těmito osobními prohlídkami nijak šikanováni není problém. Většinou se problém objeví u právě zaměstnanců, kteří se snaží zcizovat firemní majetek, či výrobní materiál atd. Tito „zaměstnanci“ většinou nespolupracují, dělají naschvály a následně si stěžují na výkon prohlídek u svého nadřízeného. Až na výjimky, kdy se jedná o klasického „potížistu“, je pravidlem, že ten kdo se prohlídkám protiví, tak ve firmě krade, nebo provádí jinou trestnou činnost. Většina slušných lidí nepříjemný, ale pochopitelný akt prohlídky vydrží a pokud nejsou u prohlídky šikanováni, tak vše probíhá hladce a v klidu, nemají se přeci čeho bát.


Zaměstnanec by měl vyjít vykonavateli prohlídky vstříc svým chováním a spoluprácí při prohlídce, toto by mělo být zapsáno v předpise, navíc to ukládá zákoník práce. V případě zjištění odůvodněného podezření na pokus vynášení firemního majetku neoprávněně, jedná li se o krádež, ostraha okamžitě informuje pověřenou osobu firmy pro kterou prohlídky vykonává a ta si se svým zaměstnancem poradí po svém, nebývá výjimkou přivolaná policie a vše se řeší podle trestního zákoníku. To už záleží na nadřízeném, pověřené osobě jak se zachová a jak případ krádeže vyřeší. Jedno je jasné, podle zákoníku práce má zaměstnavatel na prohlídky právo. 


Komentáře

Jaromír Bříza | 29.7.2012 12:03
Já pracuji v jedné firmě, kterou nechci říkat, ale změstnanci tam strašně kradou a naše práce je to kontrolovat, byly tady problémy s výkonem kontroly při odchodu zaměstnanců z práce, zaměstnavatel to vyřešil na náš návrh umístěním kamery s mikrofonem, tato nahrává vždy 48 hodin záznamu a pokud by měl nějaký zaměstnanec problém s výkonem prohlídky ze strany ostrahy, může si stěžovat ve lhůtě do druhého dne, vše je ve velkém rozlišení nahráno včetně zvuku a nikdo nemá šanci nic nalhávat, ty kamery jsou tam dvě peroti sobě a jedna navrchu, tak že celkem tři vše říkající pohledy. Nic proti ničemu.

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 2: