Jste zde: bezpecnostni-agentura.cz > Služby > Pořádkové služby

Pořádkové služby

Jedná se o službu širokého bezpečnostního charakteru, doplňující, anebo suplující službu policie a ostatních bezpečnostních složek v ČR. 

Pořádková jednotka bezpečnostní agentury vykonává veškeré potřebné služby bezpečnostního charakteru, je vybavená dle potřeby pro výkon služby a dle dohody s místní obcí, nebo komunitou. 

Výkon pořádkové služby bezpečnostní agentury zejména využívají odloučené obce, "samoty" s několika domy, kempy a osady, nebo chráněné komunity v oddělené čtvrti ve městech Jedná se často jak o luxusní uzavřené čtvrti, tak i o běžné obce a katastrální území. 

Pořádkové služby lze smluvně využívat na dobu dočasnou, anebo na stálo. Je to snaha o doplnění práce policie a ostatních bezpečnostních složek, zvýšení, nebo dosažení požadované bezpečnosti v zóně, nebo místě, které je zájmové z pohledu potřeby snížení kriminality a dodržování pravidel soužití, různých místních vyhlášek atd. 

Jedná se o pochůzkovou službu pořádkové jednotky zajišťující hlavně preventivní dohled a jejich cílem je zajištění obecného pořádku s preventivní činností, jejich úkolem je zajistit dodržování zákonů a místních obecních vyhlášek. Místní zastupitelstvo pak uděluje pravomoce pro bezpečnostní agenturu, která vykonává činnost pořádkové jednotky v místě. Tato služba lze také kombinovat se službami vzdáleného dohledu nad majetkem PCO a také monitorovací patrolovou službou.

Mezi hlavní služby pořádkové jednotky patří:

  • Prevence a zajištění místního pořádku.
  • Dohled nad dodržováním místních vyhlášek a nařízení.
  • Preventivní pochůzky po rajónu s prevencí odhalení možného vzniku škod z důsledku požáru, prasklého vodovodního řadu a plynu.
  • Dohled nad dodržování nočního klidu a občanského soužití, řešení výtržností.
  • Místní informační činnost, pro návštěvníky i místní obyvatele.
  • Dodržování místních dopravních předpisů, zejména v oblasti parkování.
  • Zásahy při poplachu EZS, spolupráce se zásahovou jednotkou PCO
  • Dohled nad obecním majetkem a jeho ochrana proti poškození, zcizení. 

Další služby lze samozřejmě nasmlouvat podle potřeby místního zastupitelstva, obce.