Jste zde: bezpecnostni-agentura.cz > Služby > Pult centralizované ochrany > Popis systému PCO - nabídka

Popis systému PCO - nabídka

Bezpečnost pro váš byt či dům, objekt je naší prioritou a neustálou snahou !!!

NABÍDKA OCHRANY MAJETKU POMOCÍ PŘIPOJENÍ BYTŮ A DOMŮ (OBJEKTŮ)

NA PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY SE ZÁSAHOVÝMI JEDNOTKAMI

Poptávkový formulář PCO

 

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ - SLUŽBY:

 

 •  Připojení na PCO prostřednictvím vlastní Radiové Sítě
 •  Připojení na PCO prostřednictvím pevné telefonní linky
 •  Připojení na PCO prostřednictvím mobilní sítě GSM
 •  Monitorovací - vyrozumívací služba
 •  Duální provoz
 •  Zásahové jednotky
 •  Dodávka, montáž a servis

POPIS SYSTÉMU PCO

1. Připojení na PCO prostřednictvím vlastní Radiové Sítě
použití: poskytuje nejvyšší možnou úroveň zabezpečení

Naše firma provozuje vlastní radiovou síť (RS) s působností na území hl. m. Prahy. Před připojením objektu prostřednictvím radiové sítě jsou v objektu prováděna měření radiového signálu, aby byl zajištěn spolehlivý přenos zpráv.
Jednou z mnoha výhod radiového přenosu zpráv a poplachových signálů je kontrola spojení s objektem prováděná 1 krát za minutu (na rozdíl od připojení prostřednictvím telefonní linky, kde kontrola probíhá 1x za 24 hodin) a naprostá nezávislost na provozu a stavu telefonních linek.


2. Připojení na PCO prostřednictvím pevné telefonní linky
použití: nejběžnější způsob připojení na PCO

Systém přenosu zpráv je vyvinut pro provoz české Jednotné Telekomunikační Sítě, z čehož vyplývá i přímá konstrukce komunikačního zařízení. V případě, že v objektu je instalována ústředna elektronické zabezpečovací signalizace bez telefonního komunikátoru, dodá a namontuje naše agentura samostatný digitální komunikátor.


3. Připojení na PCO prostřednictvím mobilní sítě GSM
použití: zejména v objektech bez telefonní linky

Systém přenosu zpráv je vyvinut pro provoz sítí GSM, z čehož vyplývá i přímá konstrukce komunikačního zařízení - tzv.„GSM - brány“ s pevně zabudovaným mobilním telefonem. V případě, že v objektu je instalována ústředna EZS bez telefonního komunikátoru, dodá a namontuje naše agentura samostatný digitální komunikátor.


4. Duální provoz
použití: zabezpečení pomocí kombinace dvou způsobů připojení

V případě požadavku objednatele může naše agentura nabídnout též tzv. duální provoz t. j. předávání zpráv z EZS na PCO prostřednictvím radiové sítě RS a současně prostřednictvím jednotné telefonní sítě.

 

5. Monitorovací - vyrozumívací služba

Dále nabízíme tzv. vyrozumívací službu, která spočívá v monitorování objektu na PCO. V případě přijetí poplachové zprávy provede operátor PCO okamžité telefonické vyrozumění majitele-uživatele objektu, případně jím pověřenou osobu. V takovém případě se výjezd zásahové jednotky neprovádí. Kontrolu objektu provádí objednatel svépomocí. Tuto službu využívají především majitelé objektů ležících mimo území hl. m. Prahy.


6. Zásahové jednotky

Naše agentura provozuje vlastní zásahové jednotky (ZJ). Ty jsou v případě přijetí poplachového signálu z objektu na PCO vyslány operátorem PCO a provedou prvotní kontrolu objektu z veřejně přístupných míst nebo z míst zpřístupněných zákazníkem. V případě narušení objektu zajistí dle možností pachatele a bude střežit objekt až do příchodu zákazníka. Operátor PCO provede vyrozumění majitele objektu a Policie ČR.


7. Technická divize firmy nabízí

 • Dodávku, montáž a servis systémů bezpečnosti
 • Elektronické Zabezpečovací Signalizace (EZS)
 • Elektronické Protipožární Signalizace (EPS)
 • Kamerových systémů CCTV
 • Domácích telefonů a videotelefonů
 • Bezpečnostní fólie na skla na úrovni mříží
 • Montáže počítačových sítí

 

Rozsah zabezpečení objektu přímo závisí na požadavcích zákazníka a účelnosti využití systému. Návrh zabezpečení objektu vypracovávají technici naší agentury na základě požadavku zákazníka, osobní návštěvy v objektu a konzultace se zákazníkem. Tato služba je nabízena bezplatně.


V případě požadavku zákazníka vypracují technici naší agentury "Projekt zabezpečení objektu" se zakreslením systému zabezpečení do dodaného plánu objektu. Pokud máte zájem o námi nabízené služby PCO, pošlete nám poptávku.


Za vypracování projektu je účtována úhrada. V případě, že dojde k realizaci zakázky naší firmou je tato úhrada odečtena z koncové ceny zakázky. Tudíž projekt je pak zdarma.


Poptávka na Pult Centralizované Ochrany

Tento poptávkový formulář slouží na poptání služeb PCO - Pult Centralizované Ochrany - dálkový dohled nad objektem s možností výjezdové, zásahové jednotky.


Po vyplnění a odeslání našeho formuláře budete neprodleně kontaktováni ohledně nabídky našich služeb PCO - Pult Centralizované Ochrany.

Při vyplňování poptávkového formuláře PCO - Pult Centralizované Ochrany, prosím pozorně vyplňte požadované informace o vaší osobě, objektu jenž by se měl dálkově střežit či firmě. S obdrženými daty bude naše bezpečnostní agentura zacházet diskrétně. Jsme prověřeni NBÚ podle zákona č. 148/1998 sb. a obdrželi jsme potvrzení na stupeň utajení „Vyhrazené". Ve smyslu tohoto zákona jsme oprávněni zacházet s utajovanými skutečnostmi.

Prohlášení: Při zpracovávání osobních a firemních údajů naše firma dodržuje veškeré normy a zabezpečení těchto informací v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


 
Jméno * 
Telefon * 
E-mail * 
Objekt se nachází v kraji? * 
Vyberte kraj ve kterém se nachází objekt jenž hodláte nechat připojit na PCO
Dotované objekty pro bytové využití   Byt ve třetím a vyšším podlaží
 Byt ve druhém podlaží
 Byt v prvním podlaží a přízemí
 RD v řadové zástavbě - jednopodlažní
 RD v řadové zástavbě - dvojpodlažní
 RD samostatný - jednopodlažní
 RD samostatný - dvojpodlažní
Pokud se jedná o nekomerční objekt vyberte - dům, byt, bytový objekt atd.
Dotované objekty nebytové   Školní zařízení
 Zdravotnické zařízení
 Lékárna
 Charitativní zařízení
Objekty se slevou (zdravotnická, školní a charitativní zařízení)
Nedotované objekty pro komerční využití   Pojišťovací hodnota do 2 mil. Kč.
 Pojišťovací hodnota nad 2 mil. Kč.
Obchodní prostory a objekty pro podnikání - administrativní objekty a kanceláře atd.
Monitorovací služba   Na území hl. města Prahy.
 Mimo území hl. města Prahy.
Pouze monitorovací služby - bez výjezdu ZJ
Další placené služby   Uložení klíčů v zapečetěné obálce a vnitřní kontrola ZJ.
 Připojení personálních tlačítek na PCO (tísňová tlačítka).
 Pravidelné měsíční výpisy z protokolu připojeného objektu.
 Výpisy z protokolu objektu starší dvou měsíců (zpětně provést)
 Sledování zda byl aktivován systém EZS v dohodnutém čase.
Vyberte služby nad rámec běžných služeb PCO
Požadujete od nás montáž EZS   Požaduji dodat a namontovat systém EZS
 Mám již funkční systém EZS
 EZS dodá jiná firma
Pokud požadujete dodat od nás zabezpečovací techniku, zaškrtněnte možnost.
Pokud EZS systém máte, napište jaký výrobce a typ systému.  
Od kdy budete požadovat připojení vašeho objektu na náš PCO  . .
Vyberte datum od kdy budete požadovat připojení na PCO.
Doplňující informace  
Pokudchcete něco k poptávce dodat, napište to sem.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 7:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné