Jste zde: bezpecnostni-agentura.cz > O nás > Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Bezpečnostní agentura ALWAS MATY security s.r.o. má uzavřené pojistné odpovědnostní smlouvy u České podnikatelské pojišťovny a.s. (čís. poj.: 0000589624 a 0000589632), pro krytí případných ztrát vzniklých v důsledku vlastního zavinění do výše 10.000.000,- Kč. Výjimečné případy, kdy se jednalo o drobné škody způsobené prokazatelně naší ostrahou jsme v minulosti řešili vždy osobním jednáním se zákazníkem a to odečtem z fakturace nebo uhrazením škody. Tímto chceme zdůraznit, že dokážeme přiznat případnou chybu našich zaměstnanců a neohrozit tím dobré vztahy k našim obchodním partnerům. Kopie těchto pojistných smluv budou nedílnou součástí naší smlouvy s vaší společností.Služby