Jste zde: bezpecnostni-agentura.cz > Služby > Ostraha objektů

Ostraha objektů

Ostraha objektů je prováděna fyzickým střežením, případně kombinací elektronických systémů.

 

K výkonu ostrahy je nezbytné vždy vypracovat směrnice pro výkon strážní služby.
Tomu předchází bezpečnostní prohlídka objektu, při které jsou jasně stanovena rizika a na jejich základě je vypracován bezpečnostní projekt, ze kterého vyplývají směrnice a povinnosti pro výkon ostrahy.

 

Ostraha objektů je vždy plně přizpůsobena požadavkům klienta. Nabízíme zdarma vypracování detailní směrnice pro výkon strážní služby.

 

Nemusíte se obávat, že by ostraha objektů a ochrana majetku byla provedena neprofesionálně, naši pracovníci jsou vždy oblečeni v předepsané ústroji. Jedná se o černý stejnokroj, který je viditelně označen logem ALWAS MATY security ostraha objektů s jasným popisem odpovídajícím výkonu pracovníka, dále služebním odznakem s číselným označením a průkazem společnosti.

 

Ostraha objektů je kontrolována prostřednictvím nepředvídaných patrolů a pomocí obchůzkových objektových systémů TW-04, které jasně informují o řádně vykonané obchůzce ve stanovenou dobu. Jedná se o čipové zařízení, které je nainstalováno po trase v objektu a následně staženo a vyhodnoceno v PC.