Ostraha majetku, elektronické zabezpečení – fyzický faktor díl 1.

Datum: 1.4.2013  Kategorie: Články 

V období celosvětového rozkvětu elektroniky a tím i elektronických zabezpečovacích systémů se čím dál tím více stává, že je ze zabezpečení majetku vyjmut stále potřebný fyzický faktor. 

Je pravda, že elektronika je na vysoké úrovni a dokáže opravdu důkladně zabezpečit majetek, střežit prostor a celé objekty. Nic méně je tady pořád jedna otázka, pokud k něčemu dojde, kdo to bude řešit? Kdo vyhodnotí situaci, kdo zakročí, kdo zpětně bude řešit to, co zaznamenala a uviděla kamera a zaznamenalo záznamové zařízení? Veškerá elektronika používaná k zabezpečení majetku a lidských životů musí nakonec končit u jednoho důležitého faktoru a tím je člověk, ten reaguje na vzniklou situaci a podle regulí a svých možností pak řeší situaci a to ť už je to profesionál v oboru anebo běžný uživatel zabezpečovací elektroniky. Pro upřesnění si to můžeme probrat podle základních druhů zabezpečení a sami vyhodnotit potřebu lidského faktoru při vzniklé bezpečnostní situaci. 

Asi nejběžnější základní elektronickou pomůckou v zabezpečení majetku a osob je elektronický zabezpečovací systém, známý také pod zkratkou EZS. Tento je dnes velmi důmyslný, čidla jsou na vysoké úrovni, nic jim neunikne, jsou to kombinovaná čidla, která prakticky „neselhávají“, tedy pokud jsou v pořádku a elektronika funguje, což je první pozastavení. Pokud je elektronika porouchaná, čidlo nefunguje, nebo nefunguje magnet anebo ústředna systému EZS, systém to sice umí nahlásit, objeví se to na klávesnici ovládání zabezpečovacího systému, nebo to systém napojený permanentně na počítač nahlásí jako závadu s přesným oznámením chyby anebo to systém EZS odešle jako zprávu přes modul GSM do nějakého telefonu anebo při kontrole systému, který je napojen na PCOpult centralizované ochrany to zjistí na pultě PCO. Ale je tady jeden konečný faktor, který už asi při četní tohoto odstavce každého napadl, ano je to člověk, na konci je člověk, tento musí na zprávu anebo vzniklou situaci zareagovat, zajistit opravu, zkontrolovat ohlášenou závadu a řešit vzniklou situaci tak, aby vše běželo zase jak má. To jsme si pověděli o vzniklé závadě, ale je tady otázka, pokud systém funguje a zaznamená nežádoucí vstup do objektu, kdo vyřeší vzniklou situaci? Opět je tady člověk, který bude zasahovat a to ať už výjezdová, zásahová jednotka PCO a nebo majitel objektu, který má zprávu na mobilním telefonu, že byl narušen prostor střežený systémem EZS. To už jen dodám, že pokud je systém napojen na PCO, tak zasahují profesionálové, kteří jsou ve službě a jsou připraveni reagovat, mají vybavení zkušenosti a jsou v práci, jsou ve službě, tedy nespí, nejsou po celodenní práci unavení anebo neschopní reagovat, jelikož jsou například pod vlivem alkoholu, nebo příliš vzdálení od narušeného objektu atd. Podobně jsme na tom, pokud si probereme kamerové systémy. Ano dnes už umí kamerové systémy zaznamenat i detaily, jsou velmi automatizované a mají opravdu velké rozlišení, je to o penězích, ty tady hrají roli při úrovni zabezpečení kamerovým systémem. Kamerové systémy dokážou dnes zaznamenávat velké množství dat, napomáhá k tomu moderní technologie v podobě bezedných mediálních uložišť, rekordérů a podobných záznamových systémů, které dokážou zaznamenávat data z mnoha kamer a navíc jen v momentu, kdy se něco dělo a ne neustále, jak tomu bylo dříve. Spousty tak zvaných mrtvých hodin, kdy se zaznamenával prostor, ve kterém se nic nedělo, se už nezaznamenává. Kamery se umějí pohybovat samy a umí vyhlásit i poplach, pokud jsou napojeny na systém EZS, také tady je možnost sledovat objekty vzdáleným systémem přes webové rozhraní, což umožňuje dnes již všude přítomný internet, prakticky můžete sledovat video a audio klidně z druhého světa a ovládat tak i záznamové zařízení v objektu a čerpat z něj, stahovat záznam jak video, tak i audio. Je to jen o datovém toku a to je zase záležitost možností a peněz.

Jen je tady zase ten neopominutelný detail a tím je člověk, vše to musí vytěžit, vyhodnotit člověk a to nejlépe hned, tedy online. Ptáte se proč? Protože někdy je odstup několika hodin hodně pozdě! Navíc je velmi nepříjemné, když ráno přijedete do objektu, který byl vykraden, a jen sledujete na záznamovém zařízení, že váš majetek zcizoval člověk, který měl velmi šikovně umístěnou pokrývku hlavy, nejlépe „kšiltovku“ a vlastně se nedá identifikovat. Je pak velmi mrzuté sledovat takový záznam, když nemůžete nic dělat, vše už je pryč a záznam vám nedokáže pomoci s identifikací narušitele, zloděje. Přitom, kdyby na vzniklou situaci reagoval někdo ihned, tak by měl zloděj smůlu! Dnešní kamerové systémy ani nevyžadují úporné sledování monitorů, navíc je kolikrát kamer toliko, že by to ani několik lidí nedokázalo uhlídat a tak jsou systémy vyspělé i tím, že na hlavní monitor se vám objeví kamera, obraz kde nastal pohyb v době, kdy tam nemá být, kamera na tento fakt upozorní obsluhu i zvukovým varováním. Stačí tedy jen u kamerového systému být přítomen anebo mít kamerový systém přes webové rozhraní na nějakou stálou fyzickou službu napojený, toto dokážou řešit i vyspělé kombinované systémy EZS. To jsme si řekli jen o systémech EZS a kamerových systémech jejich potřebě fyzického faktoru, jako koncového stále potřebného článku zabezpečení majetku a osob. Toliko kolem těchto základních a nejčastěji používaných zabezpečovacích zařízení z oblasti elektroniky, sledujte pokračování tohoto seriálu, příště se budeme věnovat dalším zabezpečovacím zařízením, která napomáhají k vaší ochraně a ochraně vašeho majetku a opět s koncovým článkem, toliko potřebného lidského faktoru.

Je třeba si uvědomit, že ani dnes vyspělé a moderní technologie v oblasti zabezpečení nemůžou situaci vyřešit sami bez lidského faktoru. Je tedy jasné, že i kdybyste investovali do elektronických zabezpečovacích systémů nemalé částky, nemáte majetek anebo osoby, které hodláte tímto způsobem chránit chráněné stoprocentně. Vždy je tady nakonec ten lidský faktor, který to musí vyřešit a dořešit. 


Komentáře

Jirka | 3.4.2013 08:10
To je jasný, nakonec všechno musí stejně vyřešit člověk.

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 8: