Ochrana osob - Bodyguard

Datum: 24.8.2016  Kategorie: Články 

Co všechno se skrývá pod slovním spojením ochrana osob, nebo chcete li osobní ochrana, bodyguard či česky tělesný strážce? Co všechno musí ovládat bezpečnostní specialista na tomto postu? Jaká je historie tohoto povolání? 

Přečtěte si náš článek a dozvíte se, jak vše funguje a co vám můžeme pod službou ochrana osob nabídnout. 


Začneme trochou té historie. Ochrana osob je činnost, kterou se zabývali již členové rodů a společenství, kmenů prakticky od počátku civilizace. V raných věcích se jednalo většinou o strážení a ochranu života důležitého člověka z kmenu či osady, který místní lidi vedl, vládl jim a jeho úmrtí by mohlo znamenat pro kmen rozpad a konec společenství. Tito lidé byli pro ostatní důležití, na druhou stranu vždy někomu vadili a tak byli stráženi svými oddanými přívrženci a to jak pro nebezpečí vnitřní, tak i vnější. Později se jednalo o loajální, vyvolené členy vojska, kteří byli prověřeni a měli ty nejlepší taktické a vojenské dovednosti a tyto elitní vojáky si vládci, panovníci drželi u sebe, pro svou osobní ochranu. 


Jak se svět vyvíjel, tak se i civilizace měnila a vznikem pozdější politiky vznikali i opozice a odpůrci monarchií, režimů a tak bylo důležitých chráněných osob více a více, nestřežili se už jen panovníci, ale důležití šlechtici a členi dvorních rad. Po světě vznikaly různé specializované jednotky, gardy, družiny, které zabezpečovaly tyto důležité osoby a jejich rodiny. Jednalo se o velmi prestižní vojenské posty a tak bylo ctí v těchto speciálních jednotkách sloužit svým vládcům a panovníkům. 


Asi nejznámějším druhem těchto speciálních vojenských strážců byli samurajové, kteří byli hrdí na to, že můžou pro svého pána zemřít, jejich loajalita byla až neuvěřitelná. Pokud o pána přišli, brali to tak osobně, že pronásledovali jeho vrahy, dokud je nenašli a nepomstili svého pána. Na oplátku se těmto speciálním vojákům dostávalo obrovské cti, výhod a privilegií. Jako další podobné věhlasné mohu uvést francouzské mušketýry, jejichž úkolem byla ochrana krále a jeho rodiny, dvora a přítomných dvořanů. Do dnešní doby se zachovala Švýcarská garda (založena roku 1506), jejímž úkolem není chránit jen samotného papeže, ale i ostatní obyvatele Vatikánu, což je cca 2000 osob. Je to vlastně nejmenší oficiální armáda na světě, která čítá 110 vojáků se speciálním výcvikem. Dostat se do Švýcarské gardy není jednoduché. 


Klasické bezpečnostní složky, podobné těm dnešním tajným službám, určených pro ochranu ústavních činitelů a prezidentů začali vznikat na přelomu 18 až 19 století. Již po první světové válce začali vznikat bezpečnostní složky pro ochranu důležitých vládních činitelů, které se rekrutovali z řad nejlepších vojáků. Později se tento druh ochrany vyvinul až do dnešní podoby, kdy se využívají speciální zbraně, technologie a taktiky. Osobní strážci úzce spolupracují s ostatními bezpečnostními složkami z řad vojska a policie. Jsou to například rozvědky, a další výzvědné a informační služby z celého světa.


V bezpečnostních agenturách se začalo využívat služeb osobních strážců někdy kolem doby věhlasného Pinkertona, což byla jedna z prvních detektivních služeb na světě. Byla založena v roce 1850 a její členové střežili i tehdejšího amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Od té doby se bezpečnostní služby, agentury, začaly zapojovat do střežení důležitých osob čím dál tím více. Jednalo se o výjimečné osoby typu celebrit, ale i zámožných podnikatelů a obchodníků. I dnes se soukromé bezpečnostní agentury často podílejí na střežení zajímavých osob i politiků při jejich osobních kampaních a například v době voleb, kdy se o své posty v politice a ve vládách teprve snaží ujmout.


 

Dnešní moderní obor ochrany důležitých osob VIP („very important person“, v překladu „velmi důležitá osoba“) je členěn do několika podkategorií. 


Tím nejznámějším je ochrana vládních činitelů, což je kompletní bezpečnostní servis sloužící k zabezpečení života a zdraví pro důležité vládní činitele. Tuto službu zajišťuje zpravidla vládní bezpečnostní sbor z řad speciálních složek policie.


Dále je to ochrana celebrit, tedy lidí ze showbussinesu, to jsou herci, zpěváci, kteří se střeží při jejich představeních a činnostech na veřejnosti, ale i v soukromém životě. Je to tím, že se stávají zájmovými osobami pro některé nekalé živly a to z důvodu vydírání, nebo z důvodů psychicky postižených jedinců, kteří tyto hvězdy různě pronásledují a jsou jim nebezpeční. 


Dále je to ochrana podnikatelů, tedy lidí z obchodních kruhů, kde se pohybují vysoké finanční obnosy, a obchoduje se majetek. Jedná se o bohaté osoby a firmy, které se leckdy pohybují na “tenkém ledě”. Obchodují v končinách světa, kde je vysoké riziko nebezpečí života. Tyto osoby se střeží někdy i trvale z důvodu možných únosů, vydírání a dalších nebezpečí, která se nepřímo týkají kromě nich i celých firem.


Dále ochrana ohrožených osob, což může být kdokoliv, například svědci zločinů, přímo ohrožené osoby z obchodní sféry či showbussinesu a nemusejí být zrovna celebrity. Jedná se o komplexní ochranu osoby v ohrožení včetně utajení identity a místa pobytu, je to vysoce intenzivní ochrana osob, jelikož nebezpečí je přímé a známé. Nejedná se tedy o klasickou prevenci, ale již známé ohrožení. 


Klasická ochrana osob může být tzv. viditelná či tajná, skrytá. Ta viditelná tedy vysoce přímá je nejvíce vidět v oblasti ochrany ústavních činitelů a také u businessmanů v poválečných oblastech, kde tito bodyguardi jsou viditelně ozbrojeni a vybaveni stejně jako běžní vojáci. Tito jsou pak označováni jako “Kontraktoři” (viz náš článek o těchto bezpečnostních složkách)


Skrytá, tajná ochrana osob je spíše preventivního typu, nebo má své opodstatnění skrytého charakteru. Tento typ ochrany osob se snaží přizpůsobit prostředí a situaci. Je také účinná, ale diskrétní, tyto využívají často celebrity a obchodníci z řad podnikatelů. Její výhodou je, že není dostatečně čitelná pro protivníka a pokud je provedená kvalitně, tak je opravdu téměř neodhalitelná. 
Jaké základní dovednosti musí ovládat bodyguard?

Musí umět správně zajistit bezpečnostní doprovod chráněné osoby, dále ovládat vozidlo ve zvláštních situacích. Musí umět ovládat komunikační kanály a techniku, zvládat elektronická zabezpečovací zařízení. Měl by projít kurzem pyrotechnických dovedností, aby dokázal odhalit alespoň základní výbušná, nástražná zařízení. Měl by zvládat kompletní první pomoc pro zraněné. Měl by se umět ovládat, být asertivní, ale mít perfektní vystupování a umět dokonale komunikovat s okolím na úrovni. Správný tělesný strážce umí předcházet a vyhýbat se konfliktům. 


Mezi klasické dovednosti bodyguarda patří samozřejmě ovládání bojových umění. Perfektní ovládání střelných, ale i chladných zbraní, tedy perfektní střelba, umění sledovat a pronásledovat protivníka. Umět odhalit sledování zájmové, chráněné osoby. Základy zpravodajské služby a taktiky tajných služeb nejsou na škodu. Ale to záleží na zařazení bodyguarda. 


Dnes již existují po celém světě školy pro výcvik bodyguardů. Do jejich osnov jsou zařazeny tyto výcvikové předměty:


Základy práva, výběr z legislativy týkající se oboru bezpečnosti a trestního zákoníku. Dále je to umění strategie a taktika týkající se bezpečnosti osob a výkonu ochrany důležitých osob. K tomuto patří i plánování a umění pružně reagovat na změnu bezpečnostní situace. Základy společenského chování a psychologie pro krizové situace. Dále je to první pomoc a znalosti pyrotechniky, používání komunikační techniky, řízení vozidel v krizových situacích. Sebeobrana a boj z blízka pomocí zbraní, technického vybavení i bez něj. Samozřejmě střelba z krátkých, ale i dlouhých zbraní. 


Osobní strážce je osoba s multifunkčními schopnostmi z oboru bezpečnosti osob a majetku, jedná se o velmi variabilního člověka se schopností reagovat, plánovat a řešit nastalé situace tak, jak by běžný člověk v době krize a stresu nedokázal. Bodyguard má za úkol co nejvíce snížit nebezpečí chráněné osoby a v případě potřeby zasáhnout tak jak je potřeba. 


Pokud potřebujete zajistit bezpečnost osob, nebo jen konzultovat a vyhodnotit zvláštní či nebezpečnou situaci, kontaktujte nás. Disponujeme skupinou tělesných strážců se speciálním výcvikem a s dlouholetou praxí v oboru osobní ochrany osob. 


Autor článku: Pavel Hanzelín

Obrázky - zdroj a autoři: Bodyguards erdogan Armin Kübelbeck, Flickr europeanpeoplesparty EPP Summit 29 October 2009 (104) European People's Party, Personenschuetzer Oliver Wolters, Samurai-Bennett-Terry.

Související články


Komentáře

Petr S. | 18.9.2016 10:21
Dobrý den, kolik si berete za hodinu jednoho tělesného strážce?

admin | 19.9.2016 19:43
Dobrý den, cena je vždy přímo úměrná poptávce a náročnosti výkonu služeb tělesného strážce, proto je vždy jiná. Nicméně základní ceny námi nabízených bezpečnostních služeb můžete nalézt v našem orientačním ceníku: http://www.bezpecnostni-agentura.cz/cenik-bezpecnostnich-sluzeb.html

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 4: