Nové stanovisko ÚOOÚ ke kamerovým systémům

Datum: 15.7.2016  Kategorie: Články 

V lednu letošního roku, tedy 2016, vydal Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nové stanovisko, vztahující se ke zpracovávání osobních údajů ve smyslu používání kamer v bytových domech se záznamem. My vám z tohoto stanoviska přinášíme výtah důležitých informací.

Celé stanovisko je postaveno na dozorových poznatcích úřadu a také na obecných závěrech, týkajících se kamerových systémů. Vše vyplývá z judikatury Nejvyššího správního soudu. ÚOOÚ tedy přehodnotil podmínky pro sledování kamerovým systémem, kdy může docházet k zásahu do soukromí. Dalším počinem je zpřísnění podmínek a pravidel pro zabezpečení kamerových systémů z pohledu získaných osobních dat a zneužití záznamů z kamer. Při vstupu do prostoru střeženého kamerovým systémem musí být jednoznačné upozornění na tuto skutečnost. 


Základním pravidlem je získání souhlasu od osob v bytovém domě, kterých se instalace, používání kamerového systému osobně dotkne z hlediska úrovně narušení soukromí. Před instalací kamerového systému se záznamem by si měl budoucí správce osobních údajů získaných z kamer vše promyslet a zvážit přínos a nutnost instalace kamerového systému. Vše je dané zákonem: zpracování osobních údajů (podle § 5 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů). 

Další věcí je fakt, že si dnes kamerový systém v bytovém domě nemůžete zřídit jak chcete, prostě k tomuto musí být důvod. Tento musí být opodstatněný ve smyslu ochrany zdraví a majetku a přítomnost kamer v domě, která je a vždy bude do jisté míry zásahem do soukromí dotčených osob, musí být adekvátní bezpečnostním rizikům, které kamera pokrývá. Kamery tedy musejí být jednoznačně bezpečnostním přínosem. Mezi bezpečnostním přínosem a zásahem do soukromí musí být vyvážená hodnota. Nastavení kamer pro střežené prostory musí být takové, aby snímaly jen potřebná místa a stejné je to z hlediska záznamu, což dnes moderní systémy tzv. zasíťováním obrazu dokážou zajistit. Prostě systém úložiště záznamu nahrává jen místa, která jsou potřebná, tak aby bylo co nejméně zasaženo soukromí obyvatel domu. Za zcela odsouhlasená místa se rozumí vchod do objektu a plášť objektu z vnější strany. Dále veřejné prostory, vstupy do výtahů a koláren či kočárkáren, prádelen a podobných prostor. Dávejte pozor na sledování vstupů do bytových jednotek, tady se jedná o velmi citlivé místo. Vstupy do bytů lze sledovat jen výjimečně, opodstatněně a s jednoznačným souhlasem uživatele bytu. 

Pozor na právní formu souhlasu s použitím kamerového systému s nahráváním. Například je velkým omylem, když si tento souhlas odsouhlasíte na schůzi podle stanov. Někdy bývá souhlas se zpracováváním citlivých údajů ve smyslu nahrávek z kamer zaměňován se souhlasem o zřízení kamerového systému v bytovém domě. Myslím tím tzv. většinový souhlas. To v tomto případě neplatí, musí souhlasit všichni obyvatelé domu, a pokud se někdo vymění, či přibude, tak je třeba si od něj souhlas nechat podepsat. A pozor na nezletilé osoby v domě, mají stejná práva jako dospělí. 

Ohledně záznamu a jeho uchovávání je třeba si toto nastavit a uchovávání nesmí být zbytečně delší, nežli je třeba k doložení a prokázání trestného činu, včetně řešení s pojišťovnou. Běžná doba uchovávání záznamu nepřesahuje v bytových domech 7 dní. Většinou se na krádež a podobné trestné činy přijde v pohodě do týdne. V prostorách, které jsou méně využívány, pak bývá tato lhůta prodloužena až na dvojnásobek. Delší doba musí být opodstatněná a doložená správcem kamerového systému, což musejí být určené a odsouhlasené osoby. Osoby dotčené kamerovým systémem je třeba obeznámit, jak bude systém fungovat, kdo ho bude spravovat a zacházet s daty (správce systému) a jak budou citlivá data v podobě záznamu chráněna proti zneužití. O tom že se bude kamerový systém instalovat, musí správce zřizovat či jiná zodpovědná osoba za bezpečnost uchovávání dat obeznámit Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Toto musí být provedeno předem, před započetím instalačních prací. 

Pro kamerový systém musí být určen jen nutný okruh lidí, kteří s ním budou moci zacházet a zpracovávat data. Tito lidé musejí zachovávat pravidla a bezpečnostní opatření zabraňující zneužití citlivých údajů osob zaznamenaných v záznamu, který je uchováván. Pokud se záznamové zařízení nenachází v uzamčené zvláštní místnosti, tak je třeba zajistit bezpečnost proti zneužití. Myslí se tím zabezpečení elektroniky, například heslo, či zabezpečení vůči odnesení, odcizení přenosné elektroniky. 

A na závěr, je třeba vědět, že jakékoliv porušení, zákona o ochraně osobních údajů ohledně zacházení dat a zásahu do soukromí dotčených osob v případě kamerových systémů v obytných domech, je pokutováno. Takovéto jednání, které se prokáže, může být penalizováno finanční pokutou až 5 mil. Kč. 

Toto jsou asi nejdůležitější informace z tohoto nového stanoviska. Plné znění je v příloze tohoto článku ke stažení PDF. 

Autor článku: Pavel Hanzelín

Přílohy:
Umístění kamerových systémů v bytových domech, 234 kB


Komentáře

Frida | 18.7.2016 21:00
Za komoušů jsme museli všude dávat rodné číslo a teď každému vadí, že ho někdo někde uvidí. Kdo nic nepáchá, nemá co skrývat.

Al | 18.8.2017 01:48 | d.o.t.a.z@email.cz
Dobrý den.
Když bych měl velké podezření, že v bytovém domě s kamerovým systémem je silně narušeno soukromí podnájemníků a je tam také spousta nesrovnalostí s platným zákonem... kde bych se mohl obrátit? Děkuji za odpověď.

admin | 18.8.2017 06:29
Dobrý den, pokud již není cesta k diskuzi, aby se vše vyřešilo domluvou, tak se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
www.uoou.cz

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 2: