Nejúčinnější systém sebeobrany Krav Maga je také vhodný pro vaše děti

Datum: 8.9.2015  Kategorie: Články 

Bohužel je realitou, že dnešní doba ohrožuje nejen náš majetek a dospělé, ale i to nejcennější co máme a to jsou naše děti. Proto je s tím třeba něco dělat!

Hrozbou jsou nejen vrstevníci našich dětí, jelikož agresivita vzrostla za poslední roky i mezi dětmi, ale jsou tady i nebezpečné situace směřující od dospělých. 

Jelikož nemůžeme být svým dětem neustále na blízku, musíme se o jejich bezpečnost nějak postarat a jedním z takových kroků, který může značně zvýšit osobní bezpečnost vašich dětí je sebeobranný systém Krav Maga. 

Systém sebeobrany známý po celém světě jako Krav Maga je komplexním sebeobranným systémem založeným na reálných situacích, které mohou v běžném životě nastat. 

Tento systém používají jak státní ozbrojené složky po celém světě, tak i bezpečnostní agentury, které do kurzů posílají své zaměstnance. 

Tento druh nejuznávanější sebeobrany na světě připraví i vaše děti na nebezpečné situace v dnešním nebezpečném světě. 

Bohužel i malé děti a mládež přichází v běžném životě do nebezpečných situací a každou chvíli slyšíme o únosech školáků před školami a na hřištích. Další bohužel běžnou situací je i šikana na školách a není pravda, že se to vašeho dítěte nemůže týkat. 

Dětská Krav Maga nabízí odzkoušený účinný soubor technik a situací při lekcích podaných zábavnou formou. Vaše děti se naučí bránit a budou vykonávat pohybovou aktivitu. 

Výuka dětské, mládežnické Krav Magy probíhá formou zábavných, ale přitom realistických scénářů mezi dětmi samotnými a také mezi dětmi a dospělým figurantem. Nenacvičují se tedy jen situace mezi dětmi, ale také realistické situace, kdy se dítě účinně brání proti útoku dospělého jedince. Kromě technik instruktor dětem vysvětluje i situace samotné a co jim předchází, aby se jim mohli případně i vyhnout ještě než nastanou. 

V systému sebeobrany Krav Maga nejde tedy jen o sebeobranu samotnou, ale i o všeobecnou prevenci. Krav Maga Point Praha připraví vaše děti na nebezpečné situace.


Trenér, instruktor Krav Magy pro děti prochází kromě prvopočáteční specializace také pravidelným updatem, kde se učí novinky a ty pak implementuje do osnovy dětských kurzů pořádaných většinou na základních školách. Kromě klasických kolektivních kurzů lze po dohodě provádět i individuální lekce Krav Magy pro jedince. 

Cílem dětských kurzů, tréninků Krav Magy je:


  • Naučit vaše děti jak se mají bránit vrstevníkům a také dospělým v případě napadení. 
  • Naučit děti přesným a účinným technikám, které odrazí útok okamžitě. 
  • Prevence vůči nebezpečným situacím, naučit se vyhýbat situacím po kterých může fyzický útok nastat. 
  • Dostat vaše děti do fyzické kondice, získat rychlost a pružnost. Rozvíjet motoriku a senzomotorickou koordinaci. 
  • Naučit děti správně komunikovat v nebezpečných případech a zlepšit celkovou komunikaci, rozvíjet asertivní chování vůči nebezpečným jedincům. 

V případě zájmu o výuku dětské Krav Magy můžete kontaktovat instruktora a dozvíte se více, nebo můžete přejít na stránky klubu Krav Maga Point Praha

Komentáře

Jindřiška | 10.9.2015 11:13
Dobrý den, docela zajímavé informace, ale mě by konkrétně zajímalo, jestli se v takových kroužcích také na děti působí pozitivně ve smyslu používání nabitých schopností pouze k sebeobraně.

admin | 11.9.2015 09:27
Dobrý den, součástí kurzu je i naučit vaše děti sebeovládání a asertivitě, řešit vyhrocené situace pokud možno bez násilí. Pokud k násilí i přesto dojde, tak je snahou této sebeobrany vyřešit vše čistě, účinně, pokud možno bez zdravotních následků a úrazů. Praštit někoho pěstí do obličeje je velmi jednoduché, ale odrazit útok a útočníkovi nezpůsobit zranění, to je jeden z účelů a záměrů této sebeobrany. Veškeré techniky, které instruktor učí děti, jsou přizpůsobeny jejich věku a situacím, které mohou přijít. Jsou rozdíly mezi technikami mezi dětmi a obranými technikami, které instruktor učí děti proti dospělým, kteří by je napadli a ohrozili. Každý úkon a technika, kterou instruktor Krav Magy děti učí je velmi podrobně vysvětlena a stejně tak její dopady na straně útočníka. Jak už název vypovídá, jedná se o sebeobranu, žádné útočné techniky se zde vaše dědi učit nebudou. Děti nikdy nebudou vedeny k tomu, aby to co se z Krav Magy naučí zneužívali k útokům na ostatní.

Ruda | 14.9.2015 07:16
Bohužel je to realita, musíme svoje děti připravit na blízkou budoucnost, která přinese hodně násilí.

Š. | 17.9.2015 14:34
Dobrý den, bohuźel nebydlíme ve městě, kde jsou také kurzy pro juniory a z toho důvodu velmi zvažuji, jestli není moc nebezpečné dát svého 15 letého syna na kurz pro dospělé.Podle mého názoru se nemůže váhově vůbec vyrovnat dospělým a proto mu také více hrozí nějaká zranění. Jaký je váš názor. Děkuji za odpověď

admin | 18.9.2015 07:48
Dobrý den, nevím jak to myslíte. Myslíte, aby se mu nic nestalo, nebo aby pak nebyl nebezpečný pro okolí? Je běžným postupem, že se účastní 16 letí frekventanti kurzů Krav Magy pro dospělé, tak v tom nevidím problém. Vy znáte svého syna a víte jak je na tom psychicky a fyzicky a jestli to bude zvládat ve svém věku. Nicméně, ani v kurzech Krav Magy pro dospělé se neučí cvičenci nic nezákonného a útočného a trenéři se chovají ke každému jedinci s ohledem na jeho fyzické a psychické možnosti. Ani při trénincích se v případě spárování nepárují dva zcela co do možností a schopností diametrálně odlišní cvičenci. Navíc trenér neustále na vše dohlíží i z pohledu bezpečnosti samotných cvičenců. Nemyslí se tím nějaká ta modřina a škrábaneček, ke kterému může synek přijít i na dětském či fotbalovém hřišti. Podle mě se v případě dostatečně vyspělého jedince může postupovat tak, že se zařadí do kurzu Krav Magy pro dospělé v 15 letech.

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 9: