Něco kolem zákona 274/2008 sbírky, který upravuje činnost bezpečnostních agentur v našem státě.

Datum: 14.12.2010  Kategorie: Články 
Předkládáme vám několik informací ze zákona 274/2008, zákon upravující činnost bezpečnostních agentur v našem státě.

Tento živnostenský zákon 274/2008 sb., platný od 1.1.2009 určuje co musí abezpečnostní agentury splňovat pro výkon v souvislosti s tímto zákonem a jeho novelizací.

Samozřejmě je to jen o tom, co bezpečnostní agentury musí a ne o jejich možných pravomocech pro lepší poskytování služeb, jako je to v celém světě běžné. Člen bezpečnostní agentury je ve světě jako osoba v uniformě veřejný činitel.

Začneme tím, že bezpečnostní agentury, bezpečnostní služby, které provozují tuto činnost, jenž nabízí služby: ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů, musí zajistit, aby všichni zaměstannci ve výkonu těchto služeb byli zdravotně a odborně spůsobilí. Zdravotní spůsobilostí se rozumí to, že posuzující lékař, praktický lékař, vystaví na základě vyšetření, psychologických testů a ostatních vyšetření posudek. Tento posudek vystaví praktický lékař a jasně stanoví zdali je budoucí pracovník ostrahy schopen. Je důležité vědět, že Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zdravotnictví, vyhláškou stanovilo o jaké vyšetření a psychologické testy se jedná a které jsou akceptovány jako stanovisko pro možnost pracovat u bezpečnostní agentury jako schopen.

Až pak je poslán pracovník bezpečnostní agentury poslán na školení, do vzdělávacího centra, aby byl proškolen a odborně způsobilý k výkonu výše uvedených služeb. Pokud bezpečnostní agentury nesplní ustanovení zákona do 12 měsíců od jeho platnosti, bude jim živnostenským úřadem odebrána koncese. Znamená to do stanovené lhůty doložit doklady potvrzující odbornou a lékařskou způsobilost živnostenským úřadům. Dále jsou bezpečnostní agentury povinny doložit do 36 měsíců od platnosti zákona 274/2008 sbírky a jeho novelizace z data 1.1.2009 a přechodných ustanovení dokumenty o tom, že pracovníci bezpečnostní agentury poskytjící služby: ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů jsou způsobilý k výkonu těchto bezpečnostních služeb podle zákona 274/2008 sbírky a také podle zdravotní spůsobilosti viz § 31a tohoto zákona.

Vyhláška MV 16/2009 sb.(vyhláška Ministerstva vnitra) ustanovuje a upravuje podmínky pro získávání odborné spůsbilosti bezpečnostních agentur, bezpečnostních služeb. Platnost je od 8.1.2009. Je stanoven způsob vykonávání zkoušky o odborné způsobilosti osoby vykonávající služby: ostraha majetku a sosb, služby soukromých detektivů. Je nařízeno § 1 zákona 274/2008 sbírky vykonat písemnou zkoušku. Zkoušku vede osoba oprávněná, podle zákona 274/2008 sbírky (předpis upravující uznávání výsledků vzdělávání). Tato osoba musí být uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o zaměstancích. Stává se tím autorizovanou osobou pro vzdělávání bezpečnostních pracovníků.

Zajímavosti a postřehy:
Zkouška o odborné způsobilosti bezpečnostních pracovníků, pracujících v bezpečnostních agenturách a službách je vykonávána v českém jazyce, před tří člennou komisí. Členem této zkušební komise nemůže být osoba zaměstnaná a nebo statutární orgán stejného podnikatele jako je žadatel, což je logické. Členem zkušební komise nesmí být ani podnikatel, pro kterého bezpečnostní agentura, žadatel vykonává služby: ostraha majetku a sosb, služby soukromých detektivů.

Komentáře

Kratochvíl | 13.2.2012 09:35
Vztahuje se vykonání zkoušky i na bývalé policisty s praxí u výkonných složek /ÚOOZ, NPC/ delší než 30 let

admin | 14.2.2012 18:27
Zdravím, tak jsem zjišťoval jak to je a dozvěděl jsem se pouze toto: kdo má jakoukoliv vysokou školu s dokončeným titulem minimálně magistr a nebo bakalář, tak zkoušky dělat nemusí u ostatních je to posuzováno případ od případu. Zatím je v tom tak trochu hokej...., více informací nemám.

Jiří | 2.8.2016 18:46
Zcela určitě :-D byl jsem členem zásahového týmu URNA několik let, příslušníkem protidemonstračních a pořádkových jednotek, důstojník SKPV, bezpečnostní manažer Tesco stores... a byla mi odebrána koncese, kterou jsem si zaplatil, jelikož nemohu absolvovat školení, protože jako invalida III. stupně nesplňuji zdravotní předpoklad pro výkon práce... To že mohu dělat poradenství, školení, a že můžu být majitelem podniku nikoho, zejména živnostenský úřad nezajímá... a tak je zkouška povinná... výjimky stanoví zákon - absolvent jakési školy ochrany majetku je více, než bezpečnostní expert ....

admin | 3.8.2016 16:21
Dále komentovat naší legislativu a hledat v ní logiku asi nemá cenu. Pár lidí z útvaru URNA, SPJ a speciálních vojenských útvarů také znám a všichni by rádi dělali něco dalšího ve svém buď pokročilejším věku, nebo byli dále užiteční pro nové, mladší členy týmu, když už jim zdraví neslouží pro aktivní výkon služby. Ale to je radši propustili a i kolikrát hrozí fakt, že se proti nim musí stavět jako proti členům privátních bezpečnostních sil... V cizině je běžné, že tito vysloužilí či jinak vyřazení členové speciálních jednotek slouží jako poradci či instruktoři, ale u nás to prostě musí být jinak. Investují se hromady peněz do těchto speciálně vycvičených lidí, kteří mají pak velmi hodnotné schopnosti, ale, pak se nechají, nebo spíše "vyhodí" do civilu jako vysloužilí či zdravotně nezpůsobilý a to je podle mě špatně.

Marek Bílek | 30.8.2016 11:11 | marekbilek@email.cz
Dobrý den,
školení a zkoušku pro profesní kvalifikaci Strážný můžete absolvovat bez ohledu na trestní či zdravotní způsobilost. Klidně se ozvěte dohodneme se, hezký den, tel: 608072717 nebo www.studiobim.cz

Radek | 11.8.2015 14:32
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda-li pracovník a zároveň majitel bezpečnostní agentury může tuto činnost vykonávat, když byl v minulosti trestně stíhán a to uložením podmínkou. Děkuji za odpověď

admin | 11.8.2015 16:49
Dobrý den, podle mě musí mít oba případy čistý trestní rejstřík (zaměstnanec i majitel) a to nemá nic společného s trestní minulostí dotyčného, jelikož trestní rejstřík se po určitě době dá vymazat.

dana | 3.5.2016 12:11
Dobry den,

zajimalo by me jak je to u cinnosti recepcnich zda musi absolvovat zkousky jako ostraha pokud maji ve vsmlouve prace recepcni ale pracuji pod bezpecnostni agenturou.Dekuji za odpoved.

admin | 3.5.2016 13:30
Dobrý den, záleží na zařazení v bezpečnostní agentuře a také na pracovišti, kde dotyčný zaměstnanec pracuje a je zařazen. Dále záleží jak je to uvedeno ve smlouvě. Dále, pokud není ve smlouvě uvedeno, že se jedná o práci strážného, či strážné a ani práce, která je na postu vykonávána není práce strážného, tak nemusí podle mě být zkoušky na strážného prováděny. Pokud ovšem je práce recepční úzce svázána s ostrahou objektu, jedná se o práci strážného na recepci, tedy kombinovaná činnost ostrahy a recepčních služeb, což bývá poměrně často takto řešeno na objektech, pak by zkoušky měly být provedeny a certifikát vyžadován. Tak si z toho vyberte, co se na vaší situaci hodí.

vlado | 6.8.2017 13:49
Dobry den. Mam slovenský certifikát odbornej sposobilosti pro práci v bespečnostnej agentuře.platí my aj v českej republike?

admin | 6.8.2017 16:46
Dobrý den, doslechl jsem se, že certifikáty by měly být díky Evropskému rámci kvalifikací platné v rámci EU. Systém se postupně zavádí jednotlivými evropskými zeměmi. Tato neoficiální informace se týká certifikátů vydaných v rámci ČR, zda je to takto i s certifikáty vydanými v SR, to nevím.

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 5: