Krizové řízení....

Datum: 1.6.2011  Kategorie: Články 
Proč se zde hovoří o krizovém řízení, máme bezpečnostní systém? Jak se od sebe tyto oblasti a termíny liší? To jsou otázky, které napadnou (a napadají) kohokoliv, ten kdo se nad touto problematikou hlouběji zamyslí. Odpověd je celkem jednoduchá i když v realizaci to může být hodně těžké. Rozdělení lze vyjádřit místem a časem realizace, aplikace obou systémů. Zatímco bezpečnostní systémy fungují vždy na určeném místě a předepsaným způsobem a okamžitě, právě ted, samotné krizové řízení lze definovat jako balík oblastí a druhů zabezpečení a menežmentu krizového řízení.
 
Špatně definovatelných budoucích problémů je mnoho
, ty které musíme řešit teď hned, abychom se v budoucnu vyhnuli překvapení. Problematika je proti bezpečnostnímu systému nepoměrně složitější a jako tato mozaika se prolíná celým systémem bezpečnostního - krizového řízení, Definuje možné i nemožné, vše co se může stát, řeší přípravu na samotnou krizi, způsoby a možnosti řešení, nácvik a také školení, toky potřebných informací, likvidaci vzniklých následků a mnoho dalších. Je velice těžké popsat a postihnout všechny možné problémy. které mohou ve firmě a životě nastat, které nám může život a naše práce přinést nečekaně. I když se to mnohým asi nebude líbit, z tohoto pohledu současné situace považuji za jednu z největších chyb. Toto století klade malý důraz a částečné zrušení systému ochrany malých a velkých i středních podniků a také civilní obrany, stejně jako vysoce specializovaných potřebných technických týmů a speciálních bezpečnostních pracovišť na různých ministerstvech, úřadech a i v samotných firmách.

Byla to velká chyba, za kterou v současnosti platíme vysokou daň a jejíž možná náprava nás stojí obrovské úsilí a také nemalé finanční částky. Bohužel, ačkoliv jsme na tento velký problém již přišli a již při vstupu do NATO, dodnes se s tímto problémem potýká celá státní správa i soukromý sektor. Vracíme se pomalu a hlavně bolestně k objektům vyšší důležitosti a také ochraně kritické infrastruktury, definujeme všechna kritická místa, hledáme možné cesty, jak řešit mimo-řádné situace hlavně rychle, efektivně a pokud možno levně, jak se zachovat v případě teroristického útoku, atd. Ať chceme nebo ne, široká mezinárodní bezpečnostní situace a rostoucí kriminalita i u nás v ČR nás k tomu prostě nutí.

Co je tedy právě ted pro nás nejdůležitějším postupem?
Postavit moderní ucelený bezpečnostní systém a hlavně systém krizového řízení. A zajistit, aby byl systém funkční a provozuschopný ve všech situacích. Žádný pokyn a trapné jednoduché směrnice totiž nevyřeší mimořádnou situaci za nás.
 
Budeme postaveni před realitu a budeme muset reagovat na vzniklé situace. Rychle a efektivně je řešit bez následků. Zrušili jsme Krizový štáby a Havarijní komise, založili jsme Bezpečnostní radu s nejvyšší krizovou řídící pravomocí v ČR, oceňujeme všechna možná i nemožná rizika, definovali jsme novou strukturu celého krizového řízení, právě ted revidujeme všechny možné krizové plány a dodáváme do systému některé nové systémy a úkony, zřídili jsme Intranetovou prezentaci celé bezpečnosti, probíhá aktivní příprava na všechna řešení mimořádných událostí a také evakuaci osob, naše ostrahy nacvičují zásahy v případě evakuace osob, uzavření všech budov a řešení mimořádných situací, máme nové bezpečnostní pokyny pro běžné a všechny zaměstnance, kteří mohou být ohroženi při výkonu povolání.
 
Dalším faktorem, který je nesmírně důležitý pro bezpečnost, je aktivní spolupráce s odbory krizového řízení hl. m. Prahy a ČR, ministerstvem průmyslu a obchodu, HZS, tedy s těmi, kteří nám mohou a umějí v krizové situaci pomoci a hlavně usnadnit likvidaci vzniklých následků, pro oživení mohou pamětníci událostí z povodní 2002 hodně vyprávět.

A abychom si kladli opravdu vysoké cíle, v dobách budoucích nás také čeká a určitě nemine příprava tzv. Strategického plánu ochrany podnikání se všemi možnými aspekty ekonomických, nebo obchodních, také technických, ale a to hlavně bezpečnostních pohledů, tyto si umíme představit jen v těch nejdivočejších snech, ale co není může být.


Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 4: