Jste zde: bezpecnostni-agentura.cz > O nás > Historie naší bezpečnostní agentury

Historie naší bezpečnostní agentury

Zde si můžete prohlédnout několik fotografií z historie naší bezpečnostní agentury.
Patříme mezi první bezpečnostní agentury provozující bezpečnostní služby záhy po revoluci.

V době kdy jsme začínali nabízet bezpečnostní služby nebyla taková technická podpora jako dnes, ale také bezpečnostní agentury byly na jiné úrovni nežli dnes. Je otázkou, jestli jsou dnes bezpečnostní agentury na lepší, nebo horší úrovni než v roce 1992, kdy jsme se zařadili mezi bezpečnostní agentury nabízející bezpečnostní služby s daleko větším elánem a chutí nežli tomu je dnes... bezpečnostní agentury v dnešní době nabízejí celou škálu bezpečnostních služeb, ale díky problémům se mzdovou úrovní v naší republice je hlavní složka, zaměstnanci na zcela jiné "úrovni".

Patříme mezi bezpečnostní agentury
, které se s touto problematikou snaží vyrovnat a poskytovat tak stále lepší bezpečnostní služby na dnešním velice konkurenčním trhu co do počtu firem, co nabízejí bezpečnostní služby.

Omluvte kvalitu obrázků, které byly pořízeny v době kdy nebylo možno fotodokumentaci provádět v digitální podobě. Alwas Maty security s.r.o. byla založena v roce 1992 a některé obrázky naší bezpečnostní agentury pochází i z tohoto roku.Služby