Jste zde: bezpecnostni-agentura.cz > O nás > Ekonomické předpoklady

Ekonomické předpoklady

Naše společnost patří mezi bezpečnostní agentury s plně rozvinutou, již řadu let fungující organizací a je ekonomicky stabilní.

V roce 2004 jsme v rámci bezpečnostní prověrky NBÚ dokladovali bezdlužnost naší společnosti od všech zdravotních pojišťoven, PSSZ, FÚ. Od MS v Praze máme vydané potvrzení, že na naši společnost nebyl podán návrh na vstup do likvidace a ani nebyl podán návrh na konkurs (na vyžádání Vám můžeme tyto doklady předložit).

Náš ekonomický růst má vzestupnou tendenci. Vlastnictví potvrzení NBÚ potvrzuje naší bezdlužnost vůči zdravotním pojišťovnám a ostatním státním institucím. Naše společnost není zadlužená ani jako soukromý subjekt vůči bankovnímu, nebo jinému peněžnímu subjektu, či osobě. Není zadlužená ani firma, ani nejsou v zástavě firemní majetky a to jak movité, tak i nemovité.


Služby