Druhy objektů, budov a popis bezpečnostních činností.

Datum: 1.2.2014  Kategorie: Články 

Ostraha objektů a budov a areálů je rozdělena podle druhů objektů, areálů a budov s tím, že každá budova či objekt, areál vyžaduje určité činnosti, které bezpečnostní agentury vykonávají na těchto objektech dle charakteru a objektu. Další činnosti a požadavky na zajištění služeb bezpečnostního charakteru jsou tématem dohody mezi bezpečnostní agenturou a objednatelem. Dnešní možnosti jsou díky technice a vyspělosti bezpečnostních služeb daleko obšírnější, nežli tomu bylo před deseti lety. Naše bezpečnostní agentura provádí základní výkon ostrahy dle běžných standardů. K tomuto výkonu vždy klient obdrží nějaké benefity navíc.


Administrativní budovy a kanceláře – objekty s kontrolovaným vstupem veřejnosti.

Nejčastěji bývá vyžadována ostraha administrativních budov, jedná se o objekty s kontrolovaným přístupem veřejnosti. V těchto objektech bývá náplní bezpečnostní agentury střežení majetku, kontrola vstupu a agenda kolem přístupového systému, dále řešení návštěv a základní recepční služba, které může být rozšířena na profesionální recepční služby, které nejsou součástí ostrahy (recepční není ostraha). Jako další činnost bezpečnostní agentury v administrativních objektech uvádíme preventivní pochůzkovou činnost, která je fyzickým monitoringem stavu zajištění objektu, bývá doplněna kamerovým systémem s přímým sledováním a záznamem. Monitoring CCTV kamerového systému, také případně EZS a EPS bývá součástí systému ostrahy administrativních budov. Dohled nad pohybem movitého majetku objednatele, případně vjezdu a výjezdu vozidel do garáží, parkingu. Zajištění ohlášení poruch na tísňová čísla, jako je požár, únik plynu a porucha vodovodního systému v objektu. Mezi činnosti bezpečnostní agentury jsou zařazeny nejen klasické prvky ostrahy, ale také činnosti, které šetří a chrání majetek a osoby objednavatele. Proto se kontroluje i stav přilehlých kuchyněk, které bývají v administrativních budovách běžně (rychlovarné konvice, ledničky a kávovary) tyto komponenty bývají častým faktorem při požárech a dalších škodách na majetku. 

Průmyslové, výrobní areály a haly.

Jako další časté střežení bývá u bezpečnostní agentury požadováno střežení průmyslových a výrobních areálů, objektů. Zde se sleduje oprávněnost vstupu do areálu a případné administrativní budovy (činnosti bezpečnostní agentury v administrativních budovách jsou popsány výše). Mezi další činnosti patří běžně: kontrola nákladních a osobních vozidel, dle charakteru výroby se kontrolují ložné plochy nákladních vozidel a také stejným způsobem je kontrolováno ložné místo u osobních vozidel. Dále je prováděna běžně preventivní obchůzka, která je zaměřena zejména na monitoring stavu bezpečnosti areálu a také na výskyt nežádoucích osob v areálu. Dále běžná obchůzka ostrahy sleduje stav plotů a zabezpečení areálu, jako jsou uzamčené a neporušené vjezdové brány a dveře do budov a okna objektů (zejména v noční době), stav přilehlých skladů a dalších objektů, které spadají do majetku objednavatele. U průmyslových areálů bývá společně s ostrahou také prováděna dle charakteru areálu preventivní protipožární pochůzka, tato je zaměřena na běžné činnosti požárního preventisty, ale také na inkriminovaná místa v areálu, která jsou riziková na vnik požáru, či se nacházejí, skladují na těchto místech nebezpečné látky, výbušniny a hořlaviny. Služba požárního preventisty není služba ostrahy, jedná se o samostatnou činnost, na kterou musí být určena, vyčleněna samostatná vyškolená osoba požárního preventisty. Mezi další činnosti bezpečnostní agentury v průmyslových a výrobních areálech patří také informační činnost na vstupech, vjezdech do areálu, hlášení a případný doprovod návštěv. Dohled nad pohybem movitého majetku směrem ven z areálu, monitoring EPS, EPS, a CCTV kamerového systému. Krizová hlášení určeným manažerům ohledně poruch v objektu a areálu, běžné tísňové hlášení v případě požáru, úniku plynu a případných úrazů, či úmrtí ve střeženém objektu. Sledování zaparkovaných vozidel a strojů v areálu (na parkovišti), stav neporušenosti oken a dveří těchto vozidel a strojů). Mezi další speciální činnosti ostrahy patří i kontrola vypínání elektrické energie na přívodu ke strojům, také v kancelářích. Tato činnost šetří peníze objednavatele. 


Ostraha obchodních center, supermarketů a dalších objektů s přístupem veřejnosti.

Mezi činnosti v těchto místech, kde se volně pohybuje mnoho osob,které nejsou, nijak evidované patří běžné pořádkové služby a prevence, kdy ostraha s citem řeší nastalé situace, musí odhadnout nutnost zásahu a mít připravené varianty řešení nastalých situací. Monitoring nakupujících a eliminace krádeží v obchodech provádí většinou kromě ostrahy ve stejnokroji také detektivové v civilu. Mezi další činnosti bezpečnostní agentury v nákupních centrech patří ochrana personálu těchto center. Ochrana majetku před poškozováním a sledování vynášení specifických předmětů, které jsou určené k ostraze. Monitoring CCTV kamerového systému, také EZS a EPS systému patří mezi běžné činnosti ostrahy obchodních center. V době, kdy obchodní areál je uzavřen má ostraha na starosti kontrolu uzamčenosti a neporušenosti vstupů a oken, dveří. Provádění bezpečnostních preventivních pochůzek, také případná činnost a výkon požárního preventisty.

Mezi podobné typy budov a objektů jako jsou obchodní centra, prostory s přístupem veřejnosti patří také hotely, nemocnice, kulturní zařízení (kina a divadla, cirkusy atd.), také koncerty, festivaly, sportovní klání a další jednorázové akce, kde se vyskytuje mnoho osob. Tady všude je potřeba vykonávat ostrahu s citem, jelikož případná davová psychóza je velmi nebezpečná a špatně zvládnutelná situace, kdy může dojít k velkému neštěstí. 

Ostraha domovů důchodců, pečovatelských domů je velmi obdobná ostraze administrativních budov, jedná se o objekty s kontrolovatelným vstupem veřejnosti. Podobně je to s ostrahou hlídaných parkovišť, garážových domů a skladů, kde se střeží zejména majetek, jeho neporušenost. Střeží se vozidla a kontroluje se vjezd a výjezd vozidel, oprávněnost užívání vozidel a pohyb majetku z objektu ven. 

Toto jsou základní typy objektů a areálů a druhy bezpečnostních výkonů a činností, které se vykonávají při střežení těchto míst a objektů. Další výkony ostrahy jsou samozřejmě možné po dohodě s klientem, dnešní záběr ostrahy majetku a osob je velmi široký a může být i podle druhu výroby, činnosti objednavatele specifický a tím i ostraha pak musí být přímo na míru činnosti klienta. 


Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 9: