Bezpečnost znamená v první řadě prevenci

Datum: 1.3.2014  Kategorie: Články 

Pokud hodláme něco, nebo někoho zabezpečit, musíme začít prevencí. Prevence je základ veškeré bezpečnosti.

Bezpečnost je velmi často řešena až ve chvíli, kdy nastane nějaký bezpečnostní problém, pak se volá bezpečnostní agentura a hledá se řešení. Bohužel to tak bývá ve většině případů, které se k nám dostanou. Přitom stačí provést bezpečnostní opatření preventivního charakteru a spousta bezpečnostních rizik odpadne. 

Prevence v oblasti bezpečnosti, přesněji v oblasti ochrany majetku a osob před poškozováním, zcizením majetku, nebo napadením osob je velmi důležitou složkou bezpečnosti jako takové. Spousta lidí podceňuje dnešní nebezpečný a krutý svět a neprovádí žádné bezpečnostní opatření až do doby, kdy se něco stane. Pak se najednou začne řešit bezpečnost a to velmi naléhavě a obšírně. Často se setkáváme s tím, že jsou poškození schopni těsně po akci, která jim způsobila újmu vkládat do bezpečnosti nemalé finanční částky. Přitom stačilo provádět preventivní opatření průběžně, nastavit nějakou úroveň bezpečnosti a nemuselo se vůbec nic stát, nemuselo se najednou vynakládat mnoho peněz za okamžitá, mimořádná bezpečnostní opatření. 

Vše je o prevenci, základem takové prevence v oblasti bezpečnosti je provést bezpečnostní analýzu, která odhalí slabá místa v oblasti bezpečnosti a tam je potřeba provést zabezpečení tak, aby nevnikaly rizikové situace a následné škody na majetku, či na zdraví. 

Bezpečnostní analýzu si může majitel objektu, firmy či jiného majetku provést sám, ale není na škodu si pozvat odborníka, probrat s ním na místě systém užívání objektu, případně provoz, zvyky a běžné pohyby po objektu, jaký je režim a co vás trápí, například mizení majetku, zboží atd. Bezpečnostní specialista provede na místě analýzu, obhlídku objektu a probere s vámi provoz a ostatní informace. Často se jedná z hlediska klienta o prapodivné otázky, ale záměrem bezpečnostního specialisty je dozvědět se podstatné informace pro zabezpečení majetku a lidského zdraví. 

Taková bezpečnostní analýza někdy prokáže a odhalí taková slabá místa a informace o úrovni zabezpečení, že se klient nestačí divit. Samozřejmě jako další následný krok je návrh opatření. Tady je potřeba vědět, co si může klient, který je investorem v oblasti zabezpečení svého majetku finančně dovolit. Od toho se nabídka zabezpečení objektu odráží, uvedeme příklad, nemůžeme zabezpečit rozsáhlý areál za stejné peníze, jako rodinný dům. Klienti, kteří do těchto zabezpečení musí investovat, berou bezpečnost a veškerá bezpečnostní opatření jako nutné zlo. Často slýcháváme názory, že si platí za bezpečnost policii v podobě daní, které odvádí státu. Jenom že, policejní složky sice mají na dveřích vozidel napsáno „pomáhat a chránit“ ale tento slogan si vysvětluje každý po svém, policie řeší až nastalé situace a to někdy zvláštním způsobem, ale to nechceme rozebírat. Je třeba si jen uvědomit, že policie není PCO (Pult centralizované ochrany), který za vás střeží váš majetek a bez ohledu na to kde jste, tak zasahuje a zabezpečuje váš majetek. Na ulici jsou sice vidět policejní hlídky, ale ty nedokážou pokrýt veškeré objekty, majetky. Proto si musíme pomoct sami.

Z hlediska prevence bezpečnosti musíme hodnotit určitá rizika a těmi se řídit při zabezpečování majetku a osob. Níže vám předkládáme přehled běžných rizik, která se můžou vyskytovat, jedná se o průměr rizik, některá se vašeho objektu, situace nemusejí týkat, jsou to tzv. obecně vytypovaná rizika, která se můžou vykytovat a vyskytují při analýzách a zabezpečení objektů a to ať už komerčních objektů, či bytových a rodinných domů.

Rizika přírodního charakteru

 • požáry
 • záplavy a povodně
 • krupobití a prudké, přívalové deště
 • dlouhodobé sucho
 • bouřky a elektrické výboje
 • vichřice a větrné poryvy
 • námrazy, náledí a dlouhodobé třeskuté mrazy
 • sněhová kalamita
 • sněhová lavina
 • propad zeminy
 • půdní sesuv
 • pohyb říčního koryta, dna jezer a přehrad v dobách povodní
 • biologické pohromy, epidemie, nákazy osob a zvířat

Rizika z ostatních zdrojů

 • požáry významnějšího rozsahu na bázi chemikálií
 • jaderná havárie
 • havárie technologií
 • hromadné dopravní havárie
 • výbuchy plynů a dalších výbušných látek
 • únik ropy a podobných ropných produktů
 • poruchy vody, plynu, PHM a elektřiny
 • sociální a etnické nepokoje
 • teroristická a diverzní činnost
 • mezistátní konflikt, válka
 • výbuchy a destrukce sousedících budov
 • hrozba nebo provedení závažných teroristických akcí
 • sousedící etnické a sociální skupiny, které porušují zákony
 • zcizování majetku ve větším rozsahu
 • závažná trestná činnost
 • nezabezpečený majetek a snadný přístup ke zboží
 • narušování domovní svobody
 • obecné ohrožení člověkem, nebo skupinou lidí

Toto je jen výtah rizik, nejsou zde popsány všechny skupiny rizik a jejich dopadů na provoz, soužití a lidské zdraví. Prevence je velmi důležitá a je třeba chránit své bližní a svůj majetek a prevence je základním krokem k zabezpečení toho co je nám drahé. 


Komentáře

Přidat komentář:
Jméno:
E-mail:
Zde můžete zadat svůj e-mail. Pokud zatrhnete volbu "Zobrazit e-mail u komentáře", bude e-mail zveřejněn.
  Zobrazit e-mail u komentáře
Komentář:
 Opište číslo 2: